Markt

Proeven van het veen!

11 december 2023 | Bericht

Op zaterdag 9 december stond de Veentuinderij van het VIC met een kraampje op de Oogst- & Streekmarkt ‘Proef de Krimpenerwaard’ in Krimpen aan de IJssel. Mét natuurlijk iets om te proeven van het veen, bereid door restaurant de Nieuwe Polderkeuken uit Stolwijk. Voor zowel de proeverij, de receptenkaart en de informatie over veenvoedsel, was veel belangstelling. Terwijl de ouders in gesprek (of aan het proeven waren) konden de kinderen aan de slag met lisdoddehengelen…

Download hier de receptenkaart

Meer op veen dan gras alleen

De Veentuinderij van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld experimenteert met verschillende voedselgewassen om te ontdekken welke het goed doen op veengrond. Bedoeld om te ontdekken hoe het voedselaanbod uit de veenweiden aangevuld kan worden met fruit, kruiden, zetmeel- en eiwitgewassen. Dat biedt bij vernatting van de veenweiden, kansen voor nieuwe inkomsten voor de boer. Nattere omstandigheden maken het namelijk lastiger om koeien te weiden. Maar om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen af te remmen, is een hogere grondwaterstand wél nodig. Een ingewikkeld dilemma. Het VIC wil daarom verkennen of plantaardige voedselproductie een verdienmodel oplevert voor de boer. 

Gewassen die lijken te passen

Zwarte bes, Appelbes, Cranberry, Watermunt, Wilde rijst, Gagel.

Wil je meer weten over veenvoedsel?

Neem contact op met Anna Koornneef via anna@veenweiden.nl


Sfeerimpressie van de streekmarkt