beperken ammoniakemissie

Proeftuin Veenweiden zoekt deelnemers!

2 maart 2016 | Bericht

Proeftuin Veenweiden zoekt toekomstgerichte melkveehouders die van een uitdaging houden. Met meer dan 100 boeren wil dit programma laten zien dat er ruimte is voor bedrijfsontwikkeling van de melkveehouderij. Door in teamverband te werken aan maatregelen die inzetten op maximale benutting van eigen eiwit en ammoniakreductie in de Veenweiden.  De aanpak van de Proeftuin is vergelijkbaar met Koeien en Kansen: een kopgroep die laat zien wat er kan en een grotere groep vlak daarachter die de nieuwste inzichten toepast voor een bredere toepassing in de praktijk.

Wij vragen
Voor de kopgroep, de zogenaamde pilotbedrijven, zoeken we 10 melkveebedrijven die zich in het westelijk veenweidegebied bevinden. Het programma vraagt gemotiveerde melkveehouders die op hun bedrijf oplossingsgericht aan de slag willen met het doel van de Proeftuin. Veehouders die niet alleen tijd willen nemen voor onderzoek, registratie en discussie, maar ook graag communiceren met andere melkveehouders en contact hebben met de sector en overheid. Hierbij is een open, nieuwsgierige houding gewenst om op een goede manier te kunnen deelnemen in het project. Daarnaast is openheid over alle technische resultaten binnen de bedrijfsvoering vereist. Bedrijven moeten minimaal een gemiddelde omvang kennen en toekomstgericht werken.

Wij bieden
Proeftuin Veenweiden biedt een inspirerend netwerk van veehouders, onderzoekers, adviseurs, beleids- en sectorvertegenwoordigers. Opereren in dit netwerk helpt om een concurrerend, toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. Het programma biedt hiertoe onder andere gerichte bedrijfsbegeleiding. Proeftuin Veenweiden geeft impulsen aan de ontwikkeling in het veenweidegebied wat ook voordelen biedt voor individuele deelnemers.

De mogelijkheid voor aanmelding is inmiddels gesloten, lees hier meer over Proeftuin Veenweiden.