Berichten

Het VIC draait door

20 juni 2013

Donderdag 30 mei vond de presentatie van de iconen en innovatieparels van het VIC plaats in het programma ‘Het VIC Zegveld draait door’. Een breed…

Lees meer

Advies aanpak nutrienten KRW

21 mei 2013

Het eindadvies Nutriënten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is in maart 2013 vastgesteld door de waterbestuurders van het deelstroomgebied Rijn-West. ‘De bijdrage van het VIC…

Lees meer

Iconen VIC- ‘Sturen met water’ uitgelicht

13 mei 2013

Alle activiteiten van het VIC hebben betrekking op de westelijke veenweiden in relatie tot waterbeheer, landbouw, bodemdaling, broeikasgasemissies of ecologische kwaliteit van water. Het afgelopen…

Lees meer

9e innovatiedag: ‘Kiezen voor kringlopen’

23 oktober 2012

De 9e innovatiedag op 17 oktober stond in het teken van het thema ‘Kiezen voor kringlopen’. Het VIC organiseerde deze dag in samenwerking met ETC,…

Lees meer
Innovatiedag 2012

Innovatiedag 19 juni: het ideale beweidingsplaatje gepresenteerd

21 juni 2012

Op 19 juni 2012 is tijdens de innovatiedag het ideale beweidingsplaatje gepresenteerd voor de veehouderij. Teams van aanwezige veehouders en experts gingen met elkaar aan de slag…

Lees meer

Aanpak nutrienten in de veenweiden

14 mei 2012

De westelijke veenweiden vallen wat betreft de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) onder het stroomgebied Rijn West. Binnen dit gebied werken de waterbeheerders en de landbouw…

Lees meer

Inspirerende bijeenkomst markeert de start van het VIC

10 mei 2012

Woensdag 9 mei vond de officiële start van het VIC plaats in de tot theaterzaal omgetoverde schuur op het VIC terrein in Zegveld. Meer dan…

Lees meer

Weiden in de veenweiden

24 april 2012

Rond de 90% van de melkkoeien grazen nog altijd in de veenweiden. Daarmee is het gebied van oudsher al een echt weidegebied. Nu weidegang ook…

Lees meer

Onderwijs in een nieuw jasje

24 april 2012

Ontwikkeling van echt veenweide talent is een belangrijk middel om de verschillende speerpunten kracht bij te zetten. Daarom praten we nu in eerste instantie met…

Lees meer

Grootschalige pilot onderwaterdrainage

24 april 2012

Na 7 jaar onderzoek naar onderwaterdrainage is het tijd om op grotere schaal te onderzoeken of dit een effectieve en gewenste maatregel is om de voortdurende…

Lees meer