2. Oogst lisdodde september 2018

Opbrengstmetingen lisdodde tonen effect management

16 oktober 2018 | Bericht

Een opbrengst van 20 ton droge stof aan lisdodde per hectare is haalbaar, maar hangt sterk af van het management. Bemesting speelt hierin een belangrijke rol, maar recenter aangeplante proefvelden (demovelden met natte teelten in de Krimpenerwaard en een proefveld met diverse inzaai- en plantmethoden van lisdodde) hebben laten zien dat het behoud van de graszode (dus niet afplaggen) hierin ook een belangrijke rol speelt. Het proefveld lisdodde van KTC Zegveld toonde dit jaar, in het derde groeiseizoen, opbrengsten variërend van 5 tot 22 ton droge stof per hectare.

De variatie in opbrengst wordt naast bemesting en behoud van de graszode ook verklaard door factoren als het tijdstip van oogsten en de maaifrequentie. Binnen het proefveld in Zegveld zijn diverse proefvakken aangelegd voor onderzoek naar het effect deze factoren op de opbrengst.

Dit voorjaar was de plantdichtheid van het proefveld laag (rond de 40 planten per m2), en schreven we over mogelijke oorzaken voor deze matige opkomst. De plantdichtheid werd gedurende de zomerperiode echter weer verdubbeld tot circa 80 planten per m2.
De hoge oogstfrequentie in 2016 en 2017 heeft net als het afgraven van de nutriëntrijke teeltlaag in 2016 gezorgd voor nutriëntenafvoer. Om hiervoor te compenseren en om voldoende biomassa te hebben voor een nieuwe voerproef, is het grootste deel van het veld dit jaar met 340 kilogram stikstof per hectare bemest. In mei en september is dit deel van het veld met een 1-assige rietmaaier gemaaid.

Effect behoud graszode
De inzaaiproef waarbij vorig jaar lisdodde in de zode is geplant of gezaaid, heeft dit jaar bij de eerste oogst eind augustus een biomassa tussen de 11 en 20 ton droge stof per hectare opgebracht, zonder bemesting. Het intact houden van de nutriëntrijke zode/teeltlaag is dus gunstig voor de groei van lisdodde. De verschillen in opbrengst tussen geplante of gezaaide lisdoddes zijn dit jaar klein. Wel valt op dat tussen de gezaaide lisdoddes meer ‘onkruid’ staat, waardoor de plantdichtheid lager is.

Voor meer informatie over lisdoddeteelt neem contact op met Jeroen Geurts (Radboud Universiteit), via j.geurts@science.ru.nl