Onderzoek-Broeikasgasemissies-header

Onderzoekers van het NOBV met waadpak de sloot in

8 juni 2022 | Bericht

De studenten Judith van der Knaap en Yvet Telgenkamp van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken de sloten op broeikasgasemissies. Ze doen dit voor het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, het NOBV. Ze meten in drie sloten hoeveel en waar die gassen vandaan komen. Ook kijken ze of en op welke wijze biochemische processen er door worden beïnvloed. De pijlpunten – vier per sloot – moeten op 10 cm onder het baggeroppervlak zitten.

Een ladder was mooi geweest voor over de sloot, maar die kwam niet op tijd en dus moeten de vrouwen zelf de sloot in. ,,Het is improviseren, je verstoort gewoon alles en dat is voor de metingen niet ideaal’’, zegt Van der Knaap. Ondertussen maken ze de spuiten vast aan paaltjes in de sloot, waarmee ze kunnen zien wat voor biochemische processen er plaatsvinden en wat voor nutriënten er in zitten. Er wordt het hele jaar gemonitord. De vraag is wat de relatie is tussen de broeikasgassen en de biochemische processen.Van der Knaap zien we regelmatig terug op Zegveld. Het onderzoek is namelijk voor haar proefschrift.