TJ 2

Nieuwe bestuurder Teunis Jacob Slob: “Werken aan perspectief voor ondernemende boeren.”

6 december 2023 | Bericht

Melkveehouder Teunis Jacob Slob uit Noordeloos (Alblasserwaard) laat zich niet in één woord vangen, maar met hem is het VIC weer een bestuurslid rijker. En Slob, altijd wel in voor een nieuw uitdaging, heeft er zin in. Hij kijkt onbevangen naar de toekomst, maar liever niet vanaf de zijlijn.

Vier maanden terug werd hij benaderd door VIC-voorzitter Jan Heijkoop – niet wetende dat er een functie vacant was. Wel is hij al vanaf de oprichting aandeelhouder van het Kennis Transfer Centrum KTC, dat in Zegveld onderzoek verricht naar de bodemdaling en mogelijkheden om deze te beperken. Bodemdaling in de veenweidegebieden is een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Het is volgens Slob één van de uitdagingen. “De vraag is onder welke omstandigheden kunnen we de landbouwsector verduurzamen en toekomstbestendig maken.”

Vooruitgeschoven post

Hij ziet daarin een grote rol voor het VIC. Slob: “Als vooruitgeschoven post kan het VIC de verschillende scenario’s in beeld brengen en de mogelijkheden en de onmogelijkheden verkennen. Daarbij hoort een stuk out of the box denken.” Tijdens het gesprek hamert Slob op het belang van perspectief voor de ondernemende boeren. Daar ontbreekt het volgens hem de laatste jaren aan. Ook de politiek en de samenleving hebben daarin een rol – want we zitten niet op een eiland, schetst hij.

Met zijn eigen biologische melkveehouderij staat hij midden in de klimaatdiscussie. “ Het ophogen van het waterpeil beperkt de bodemdaling en is goed voor de weidevogels, maar wat betekent het voor mijn bedrijfsvoering? Mitsen en maren, maar dat maakt het ook interessant om mee te denken vanuit mijn nieuwe rol als bestuurder.’’
Het kan, zo weet hij , niet allemaal van vandaag op morgen. “Als we weten waar het naartoe moet, dan volgt een tijdpad met een perspectief voor de lange termijn.’’ In één adem noemt hij de noodzaak voor flankerend beleid. En absoluut geen ‘cherry picking’.

Over Teunis Jacob Slob

Slob is 64 en getrouwd met Nelie. Samen hebben ze zes dochters en inmiddels zes schoonzonen. Met zijn vrouw, dochter Anja en externe kracht Rokus zitten ze in een VOF.
Even buiten het dorp Noordeloos runnen ze een biologische melkveehouderij ‘De Drie Wedden’ met 195 holstein en blaarkoppen op 170 hectare. In het dorpscentrum hebben ze de Symbiose winkel, een coöperatie met zes deelnemende boeren, waar ze biologische producten verkopen.