Portret Marjolijn Sonnema

Nieuwe bestuurder Marjolijn Sonnema: ”Samen met het VIC nadenken over een plek voor de melkveehouders in de veenweiden, gericht op de lange termijn.’’

8 april 2024 | Bericht

Met haar schat aan ervaring en kennis over de landbouw kon deze nieuwe bestuursfunctie niet uitblijven. Marjolijn Sonnema ziet er dan ook naar uit om als nieuw bestuurslid van het VIC samen met het VIC-team na te denken over oplossingen omtrent de maatschappelijke vraagstukken van de veenweiden. Haar brede bestuurlijke ervaring van het Haagse circuit neemt ze mee. Sonnema: “Ik zet mijn kennis met plezier in voor een vitaal en duurzaam veenweidegebied.’’

Tijdens haar studie ruimtelijke wetenschappen specialiseerde Sonnema zich in de plattelandsproblematiek in ontwikkelingslanden. Ze ging daarvoor naar Kenia. Via het toenmalige Landbouwschap kwam ze terecht bij het ministerie van Landbouw (LNV). Ze werkte er totaal 17 jaar in verschillende functies. Van 2016 – 2020 was Sonnema directeur-generaal op het ministerie. Ten tijde van de COVID-19 crisis (2020) werd ze vanwege haar ervaringen met crisissen, waaronder dierziektes, gevraagd om bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS) te werken aan de bestrijding van de Covid-pandemie. Daar werkt ze nog steeds, in de functie van directeur-generaal Volksgezondheid.

Perspectief voor de landbouw

“De Nederlandse landbouw staat er internationaal goed op. Het systeem loopt wel tegen grenzen aan en daar moet een antwoord op worden gevonden’’, vertelt ze aan de telefoon. Volgens Sonnema ligt daar een taak voor het VIC: Vanuit een systeembenadering nadenken over de plek van de landbouw (lees=melkveehouders) in het veenweidegebied, gericht op de lange termijn. Sonnema: “Het gaat om een perspectief voor de landbouw. Het beeld dat de landbouw niet zou veranderen, doet geen recht aan de ondernemende agrariërs.’’

Voor dit gesprek heeft ze nagedacht over wat ze wil met het VIC. Wat ze ziet is de noodzaak om samen te werken met veel verschillende partners. Dat is volgens haar van belang om het draagvlak voor de systeemverandering te vergroten. Sonnema: “Als ik daar met mijn ervaring en deskundigheid aan kan bijdragen, is dat mooi meegenomen. En ik vind het superleuk!’’

Marjolijn Sonnema (62) woont in Woerden, is getrouwd en heeft drie kinderen.