Bart Krol

Nieuwe bestuurder Bart Krol: “Meedenken over de toekomst van de landbouw.”

7 maart 2024 | Bericht

Als mensen Bart Krol omschrijven hebben ze het over integer, prettig om zaken mee te doen en iemand die altijd kiest voor samenwerking. Niet verwonderlijk dat VIC-voorzitter Jan Heijkoop bij hem uitkwam in zijn zoektocht naar een nieuw bestuurslid voor het VIC.

De Bart Krol prijs

Krol is een politiek dier met een behoorlijke staat van dienst als het gaat om bestuursfuncties. Hij was voor het CDA-gemeenteraadslid en wethouder in Soest, en 10 jaar lang gedeputeerde voor de provincie Utrecht. In die laatste functie onderscheidde Krol zich door altijd de verbinding te zoeken tussen de inwoners en het politieke bestuur. Het leverde hem bij zijn afscheid in 2017 een prijs op die zijn naam draagt en iedere twee jaar wordt gegeven aan een persoon of organisatie.

Het nieuwe bestuurslid houdt de regie graag in eigen hand. Na dertig jaar actief in de politiek en in het openbaar bestuur vond hij het tijd voor wat anders. Het roer ging om. Hij startte een eigen bedrijf, SpaarSaam. Vanuit huis geeft hij advies over dezelfde onderwerpen waarmee hij zich als bestuurder bezighield en waar hij verantwoordelijk voor was. Thema’s, als landbouw, natuur, woningbouw en de energietransitie. Krol: “Ik help nu andere mensen en organisaties. En of het nu over windmolens of duurzame energie gaat; ik ben niet meer verantwoordelijk.’’ Het geeft hem veel vrijheid en ook tijd voor deze nieuwe functie.

“Wat ik wil daar in Zegveld? (lacht). Ik vind het belangrijk om mee te mogen denken over de toekomst van de landbouw. Het VIC heeft zijn bestaansrecht bewezen en moet als innovatieve plek blijven bestaan. Ik wil meedenken over de verduurzaming van de landbouw en de vraagstukken rond bodemdaling en het grondwaterpeil, die specifiek gelden voor het veenweidelandschap.’’

Bart Krol (59) woont in Soest, is getrouwd en heeft twee volwassen dochters en een kleinkind. Krol is historicus.