kleideeltjes vormen in de veenbodem een klei-humus complex. Daarmee wordt bodemdaling en CO2-uitstoot van veengronden sterk beperkt.

Nieuw in 2018! Klei voor behoud veen

2 maart 2018 | Bericht

Dit jaar start het VIC in samenwerking met 6 stakeholders in de regio met het verkennen van ‘Klei voor behoud veen’ als oplossing voor de bodemdaling. Klei in combinatie met veen vormt namelijk een klei-humus complex waarbij de afbraak van veen sterk wordt vertraagd. Het VIC gaat zich de komende tijd verdiepen in de mogelijkheden van het ‘onderhogen’ van veen met klei en inbrengen van klei in de veenbodem, de beschikbaarheid, transport en logistiek.

Het gaat bij ‘Klei voor behoud veen’ om het inbrengen van klei in de veenbodem, door het opbrengen van kleine hoeveelheden klei (kleideeltjes), die in de bodem een klei-humuscomplex vormen. Daarmee wordt bodemdaling en CO2-uitstoot van veengronden sterk beperkt.

Jaarlijks komen er grote hoeveelheden klei beschikbaar bij afgravingen en in de vorm van kleibagger uit rivieren. De bijzondere bindende eigenschappen van klei worden nu vaak niet benut. Door toepassing van klei in veengrond krijgt deze klei een hoogwaardige toepassing in de landbouwkringloop.

Er liggen nog een aantal vraagstukken voor toepassing van klei op veen, zoals de vraag welke kleisoort geschikt is, het logistieke vraagstuk voor de aan- en afvoer van klei en de vraag hoe snel klei opgenomen wordt in de bodem.

Wilt u meer weten over ‘Klei voor behoud veen’, neem dan contact op met Frank Lenssinck, via frank@veenweiden.nl