Coen Hagoort bestuurslid KTC

Natte teelten: met de voeten in het water

3 maart 2017 | Bericht

Natte teelten krijg steeds meer voet aan de grond (of eigenlijk in het water). Na de introductie van cranberries lijkt ook lisdodde een gewas met potentie. Coöperatie KTC Zegveld zette in 2016 de eerste praktijkstap met de aanplant van een kleine oppervlakte lisdodde. “Inmiddels hebben we een contract afgesloten voor de afzet van het stuifmeel van de lisdodde met een commerciële partij”, vertelt Coen Hagoort, bestuurslid Coöperatie KTC Zegveld. “Ook het restproduct verwaarden we als veevoer voor de melkkoeien”. Coen legt in de filmreportage uit waarom KTC Zegveld toekomst ziet voor natte teelten in de veenweiden.