Sturen met Water2

Naar een toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidegebied

9 maart 2015 | Bericht

In opdracht van STOWA en ondersteund door de Stuurgroep Groene Hart is door adviesbureau ORG-ID een definitiestudie Sturen met Water: “Naar een toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidegebied” uitgevoerd. Sturen met Water is een initiatief van het Veenweiden Innovatiecentrum. Via een serie interviews is in kaart gebracht hoe de verschillende partijen aankijken tegen het idee Sturen met Water en welke ambities en vraagtekens/bedenkingen er leven rond het thema.

Op 23 januari 2015 is de concept-studie besproken in een bijeenkomst met een twintigtal vertegenwoordigers van alle stakeholders. Dit zijn vertegenwoordigers van waterschappen, landbouw, gemeenten, provincies en natuurorganisaties. Uit studie en bespreking komt naar voren dat Sturen met Water vooralsnog heel verschillende beelden oproept: van een uitgekiend systeem van fijnregeling tot een verrommelde polder vol dammen en pompen, met alle voor- en nadelen van dien. Ondanks die verschillen zijn partijen het er over eens dat Sturen met Water zeker moet worden verkend; niet als doel op zich, maar als een van de middelen om te werken aan de toekomst van het veenweidegebied. Ook wordt onderkend dat actief sturen op de grondwaterstand nieuwe mogelijkheden biedt voor de landbouw en andere functies, net als voor het tegengaan van bodemdaling. Anderzijds worden er nog wel de nodige vraagtekens geplaatst, zowel bij de technische uitwerking als bij de governance van Sturen met Water.
Partijen spreken zich uit voor een stapsgewijze aanpak: eerst onderzoek, daarna praktijkexperimenten en pas daarna eventuele verdere opschaling, telkens met duidelijke go/no-go momenten. Vooralsnog kunnen partijen zich vinden in de uitwerking van Sturen met Water vanuit het onderzoek op het VIC, via de projecten “sturen op nutriënten” en “modelpolder”. Wel vragen ze om bewaking van de bestuurlijke betrokkenheid.
De definitiestudie “Naar een toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidegebied” wordt momenteel afgerond en zal binnenkort via deze site beschikbaar komen. De studie geeft een goed overzicht van alle relevante aandachtspunten rond Sturen met Water en is daarmee een leidraad voor de verdere verkenning van Sturen met Water.

Windows 7 key
windows 7 key sale
Windows 7 product key
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
windows 10 product key
windows 10 key sale
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
Windows 7 プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 key
Windows 7 key
windows 7 key sale
Windows 7 product key
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
windows 10 product key
windows 10 key sale
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1
windows 10 key
Windows 7 key
windows 7 key sale
Windows 7 product key
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
windows 10 product key
windows 10 key sale

Voor vragen of suggesties neem contact op met Erik Jansen via erik@veenweiden.nl