Mesttoediening

Mesttoediening op de schop

23 april 2015 | Bericht

Op 2 april organiseerde het Ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijeenkomst over alternatieve methoden voor mesttoediening in de veenweiden. Dit in het kader van de zoektocht naar emissiearme uitrijsystemen en een werkbare handhaving van deze nieuwe systemen. Het VIC mocht als gastlocatie optreden en enkele alternatieve oplossingen voor emissiearm uitrijden demonstreren.

Een divers gezelschap van belanghebbenden, waarin zowel overheid, onderzoek, belangenorganisaties als de praktijk vertegenwoordigd waren ging aan de slag met het ontwikkelen van handvatten voor handhaving van nieuwe emissiearme uitrijsystemen. Het VIC is in samenwerking met Wageningen UR Livestock Research al langer bezig met praktijkonderzoek naar emissiearme uitrijsystemen. Daarbij wordt de invloed van extra watergebruik op de reductie van ammoniakemissie onderzocht. Uit de studie blijkt bijvoorbeeld dat het verdunnen van mest met 30-50% water, uitgereden met een sleepvoet, tot een reductie van 40% kan leiden. Borging van een dergelijk systeem is de grote uitdaging, wat overigens geldt voor de meeste in ontwikkeling zijnde systemen.

Voor vragen of suggesties neem contact op met Frank Lenssinck via frank@veenweiden.nl