Ontwerp van Picknicktafel van lisdodde

Marktontwikkeling natte teelten

5 april 2018 | Bericht

Ketenontwikkeling voor natte teelten vraagt een tijdsinvestering van meerdere jaren. Voor de afzet van natte teelten ontstaat nu een spanningsveld tussen vraag en aanbod. Voor de doorontwikkeling van lisdodde heeft de bouwindustrie volume nodig om het productieproces op te starten. Die volumestromen zijn er nog niet. Daarom wordt nu eerst ingezet op bouwprocessen waar niet veel grondstof (lisdodde) voor nodig is, zoals een picknicktafel en ’tiny cabin’ van lisdodde. Verder ontwikkelt KROWN in opdracht van Landschap Noord-Holland een vogelkijkhut. Er valt straks dus veel te beleven met lisdodden.

Het spanningsveld tussen vraag en aanbod ontstaat door een aantal vertragende factoren:
• Telers missen een betrouwbare afzet om te beginnen met natte teelten.
• Producenten bouwen geen verwerkingslocatie zonder goede vooruitzichten over de levering van grondstoffen en afzet van het product.
• Afnemers van producten zoals isolatiemateriaal en papier kiezen nog graag voor vertrouwde materialen en producten die vaak ook beter passen bij voorschriften en regels.

De komende jaren werken we aan het oplossen van deze vertragende factoren. Onderdeel daarvan is het laten bouwen van voorbeelden als een ‘tiny cabin’ en picknicktafel van lisdodde. Daarmee willen we het proces van lisdoddeverwerking tot het plaatsen van het bouwwerk doorlopen. Om daarmee te ontdekken wat nodig is om een volwaardige lisdoddeketen te ontwikkelen. Het gaat niet zozeer om het eindproduct, maar op deze manier willen we de onverwachte obstakels bij het ontwikkelen van een keten opsporen en oplossen.

Voor meer informatie over ketenontwikkeling van lisdodde, stuur een bericht naar Roelof Westerhof, via roelof@veenweiden.nl