Lisdoddedag 7 juni

Lisdoddeteelt roept vragen op

12 juli 2018 | Bericht

De aandacht voor de teelt en afzet van Lisdodden neemt toe. Zeker nu de veenweiden in de picture staan. Echter er leven veel vragen over de teelt van lisdodde, zoals: waaraan moet een perceel voldoen, wanneer te oogsten en wat levert het op voor het milieu? Daarom organiseerde het VIC op 7 juni de praktijkmiddag lisdoddeteelt. De ruim 45 deelnemers aan deze dag vertegenwoordigde een divers gezelschap van agrarische natuurverenigingen, verpachters van grond, boeren, onderzoekers en overheden. Allen op zoek naar antwoorden op praktische vragen over de teelt, omdat ze overwegen om lisdodde te telen of grond hiervoor beschikbaar te stellen. De praktische vragen illustreren waar we op dit moment staan met de natte teelten: We zijn pas aan het begin van de ontwikkeling van een volwaardige productie en verwerkingsketen.

Tijdens de discussie op de praktijkmiddag bleek dat de meeste vragen rond teelt en oogst van lisdodden pas konden worden beantwoord als duidelijk is wat de daadwerkelijke motivatie van lisdoddenteelt is. Dat lijkt misschien logisch maar afhankelijk van het doel bepaal je mestgift, oogsttijd en aantal keren oogsten, plantafstand, e.d. Het is dus belangrijk om dit vooraf scherp te hebben.

Doelen van lisdoddeteelt kunnen zijn:
• Landbouwgewas in de vorm van paludiculture: lisdodde kan dienen als veevoer en als grondstof voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal en bouwplaten.
• Overgangszone: lisdodde kan fungeren als buffer en reiniging van water in de overgangszone tussen landbouw en natuur.
• Natuurontwikkeling: lisdodde telen om de grond uit te mijnen en geschikt te maken voor natuur.

Ketenontwikkeling voor natte teelten vraagt een tijdsinvestering van meerdere jaren. VIC zet hier komende jaren op in. We zien dat er voor de afzet van natte teelten nu een spanningsveld ontstaat tussen vraag en aanbod. Voor de doorontwikkeling van lisdodde heeft de bouwindustrie volume nodig om het productieproces op te starten, maar die volumestromen zijn er nog niet. Daarom wordt nu eerst ingezet op bouwprocessen waar niet veel grondstof (lisdodde) voor nodig is, zoals een picknicktafel en ‘tiny cabin’ van lisdodde. Daarmee willen we het proces van lisdoddeverwerking tot het plaatsen van het bouwwerk doorlopen. Het gaat niet zozeer om het eindproduct, maar op deze manier willen we de onverwachte obstakels bij het ontwikkelen van een keten opsporen en oplossen. Om daarmee te ontdekken wat nodig is om een volwaardige lisdoddeketen te ontwikkelen.

De praktijkmiddag werd georganiseerd in het kader van project Veen, Voer en Verder. Het project wordt gefinancierd door de provincies Utrecht en Zuid-Holland en de Radboud Universiteit in samenwerking met ERA-NET FACCE-JPI.

Wilt u meer weten over de teelt van lisdodde, of meer informatie van de Lisdoddedag ontvangen? Neem dan contact op met Roelof Westerhof, via roelof@veenweiden.nl