3. Lisdoddekuil in rantsoen droge koeien

Lisdoddekuil in rantsoen droge koeien

5 april 2018 | Bericht

In februari 2018 is een lisdodde voerproef uitgevoerd bij droge koeien. De eerste resultaten laten zien dat de koeien de lisdodde opnemen, bij een percentage van 25% lisdodde ten opzichte van het totale rantsoen. Voor deze voerproef is ingekuilde lisdodde gebruikt van de oogst in september 2017. De voerproef richtte zich op de opname en benutting van lisdoddekuilvoer. 

 

In september 2017 is van het 0,4 hectare grote lisdoddeveld, van KTC Zegveld, de tweede snede geoogst. De lisdodde is gehakseld met een maishakselaar en zonder voordrogen met melasse ingekuild. De kuil bleek na een aantal maanden een goede pH daling te hebben gehad (pH 3.9) en een gunstige eiwit-ammoniak fractie te hebben van 5% van het ruw eiwit (een laag gehalte is een indicatie voor weinig eiwitverlies in de kuil).

In februari 2018 is een voerproef gestart met acht droge koeien, waarvan steeds vier koeien tot ongeveer drie kg droge stof lisdoddekuil in het rantsoen kregen. De eerste resultaten laten zien dat de koeien de lisdodde opnemen (ongeveer 25% van het totale rantsoen op droge stof basis). Van de koeien zijn mestmonsters verzameld, die nog geanalyseerd worden, om zo een uitspraak te kunnen doen over de benutting (vertering) van lisdoddekuil door de droge koeien. Verder zijn de effecten op mestconsistentie en koe-conditie onderzocht. De eerste resultaten laten geen verschillen zien tussen de koeien die geen of juist wel lisdodde in het rantsoen kregen.

Voor meer informatie over lisdoddekuilvoer in het rantsoen van droge koeien, neem contact op met Jeroen Pijlman (Louis Bolk Instituut) via j.pijlman@louisbolk.nl

Gehakselde lisdoddekuil

 

 

 

 

 

 

Gehakselde lisdoddekuil