Leven Lang Leren

Leven Lang Leren

17 maart 2020 | Bericht

Professionele en persoonlijke ontwikkeling is waardevol voor iedereen. Binnen het thema ‘Leven Lang Leren’ richten we ons op het verankeren van innovaties en nieuwe kennis bij de nieuwe en huidige generatie plattelandsondernemers. Niet alleen landbouwkennis, maar ook kennis van water- en bodembeheer. Sinds de oprichting heeft het VIC altijd de verbinding gezocht met het onderwijs. Om de systeeminnovaties waar het VIC aan werkt in de landbouw van de toekomst te integreren is het belangrijk dat de ondernemers van de toekomst de vraagstukken van de veenweiden en hoe daarmee om te gaan kennen en begrijpen.

De weg is het doel
Als VIC willen we met het programma Leven Lang Leren en de Boerencoach agrarisch ondernemers, adviseurs en het onderwijs daarbij direct en indirect ondersteunen. Op het gebied van vakmanschap als het gaat om kennis, innovaties en trends, maar ook in groei als ondernemer. Rienske Zegwaard, communicatieadviseur en betrokken bij het VIC, is betrokken bij de ontwikkeling van dit programma. “In deze tijd denken we vaak in doelen, maar bij Leven Lang Leren is juist de weg het doel. Als route van vernieuwd bewustzijn en vergroten van bekwaamheid.”

Verwonderen en veranderen
Opnieuw, anders leren kijken is de rode draad in de aanpak van Rienske. “Verwondering is een nieuwe benadering om systemen in beweging te zetten. Het is belangrijk om realistisch te zijn, te kijken waar zaken nu staan, hoe dat is ontstaan en te verkennen waar de intrinsieke motivatie ligt bij mensen en organisaties om te veranderen. Wanneer we weer durven te verwonderen, vragen te stellen, en behoeftes en zorgen met elkaar delen, geloof ik dat we al een heel eind op weg zijn.
Nederland staat voor een aantal serieuze opgaven wanneer het gaat over de toekomst van het (westelijk) veenweidegebied. Daar kunnen we heel veel rapporten en notities over schrijven, maar met elkaar in dialoog blijven is voorwaardelijk om tot nieuwe inzichten en acties te komen.”

Bewust en bekwaam
Ieder mens maakt (on)bewust keuzes op basis van eerdere ervaringen. Rienske: “We gaan ervaringen verrijken met kennis, inzichten en feiten. Dat draagt bij aan de vaardigheid om steeds vaker bewuste en bekwame keuzes te kunnen maken. Neem bijvoorbeeld de Hoogwaterboerderij die we hier in samenwerking met KTC Zegveld starten. De eerste proeflocatie van Nederland waar het grondwaterpeil naar 20 cm beneden maaiveld wordt gebracht. Met de juiste combinatie van onderzoek, ervaring en communicatie van uitkomsten en resultaten, levert dat kennis en inzicht op die boeren in de veenweiden kunnen helpen bij het maken van keuzes.”

Ervaringsleren
Leven Lang Leren zet met ludieke werkvormen en de inbreng van diverse deskundigen in op ‘ervaringsleren’. Rienske licht toe: “ Zoals Confucius* al zei: ‘Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.’ We blijven dicht bij de praktijk, leren van het verleden en van elkaar, kijken naar de context om zo tot nieuwe of vernieuwde inzichten en structuren te komen. We starten dit voorjaar door samen met 40 boeren data op te halen en vervolgens te analyseren en te matchen met data uit de historie. Het verzamelen van (bedrijfseigen) data speelt namelijk een cruciale rol bij het creëren van bewustzijn. En daaruit ontstaat de vraag naar kennis over innovatieve maatregelen.
Daarnaast verkennen we met Hogescholen hoe we meer kennis en inzichten over de veenweiden in het curriculum kunnen opnemen. Nieuwe werkvormen als een ‘Veenweiden Collegetour’ bieden daarbij verfrissende afwisseling.”

Meer weten over Leven Lang Leren? Mail Rienske via Rienske@veenweiden.nl

*Chinees filosoof en politicus