Demodag klei in veen toedieningsmethode klei

Kleibagger als bodemverbeteraar

8 mei 2020 | Bericht

In het artikel Kleibagger als Bodemverbeteraar wordt de stand van zaken rondom het verkleien van veen in het voorjaar van 2020 geschetst. Het vakblad Bodem besteedde op deze manier aandacht aan deze oplossingsrichting om bodemdaling en CO2-uitstoot te beperken.