bezoek aan klei in veen proefvelden

Klei in veen: Waar staan we?

5 juli 2019 | Bericht

Het aanbrengen van klei in veengrond als nieuwe oplossingsrichting voor veenbehoud ontwikkelt zich snel. In 2017 introduceerde VIC dit nieuwe idee en vervolgens zijn we gestart met de eerste verkenning: Het toedienen van kleideeltjes aan de veenbodem om zo door het vormen van een klei-humuscomplex de veenafbraak te verminderen. In 2018 is in het laboratorium een haalbaarheidsstudie verricht die liet zien dat deze aanpak perspectief heeft. Het is daarnaast zaak om te onderzoeken hoe dit gegeven naar een praktisch bruikbare oplossing te vertalen door het uitvoeren van praktijkexperimenten. 

Onderzoek moet uitwijzen wat het effect van het aanbrengen van klei in veen op de veenafbraak precies is. We zoeken naar het antwoord op de vraag: Is klei in veen een perspectiefvolle richting die kan helpen om de CO2-doelstellingen te realiseren? De eerste resultaten van de laboratoriumstudie zijn bemoedigend, daarom zetten we dit onderzoek door. De tussentijdse resultaten van de laboratoriumstudie kunt u nalezen in de rapportage ‘Haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen’.

Veldexperiment
Om inzicht te krijgen hoe snel verschillende kleisoorten en kleiconcentraties in de veenbodem doordringen onder praktijkomstandigheden wordt ook onderzoek in het veld uitgevoerd. De toegevoegde waarde van dit veldonderzoek is dat omstandigheden zoals het beweiden met koeien, berijden met machines, maar ook weersinvloeden meegenomen worden. Bovendien kan ook het bodemleven een belangrijke rol spelen bij het doordringen van klei in de veenbodem. Door monsters van het proefveld in het laboratorium te onderzoeken wordt er deze zomer onderzocht of er een half jaar na het aanbrengen van de klei effecten op veenafbraak meetbaar zijn. Dit wordt onderzocht in het kader van het onderzoek ‘Grondslag veen’*.

Ook wordt in de praktijk geëxperimenteerd met verschillende methoden voor het aanbrengen van klei in veengrond zoals droog of nat verspreiden. Nat verspreiden kan doordat kleibagger zich makkelijk laat opmengen met water, verspreiding op het veld kan vervolgens via een baggerpomp of door gebruik te maken van een bemestingssysteem.

Voor meer informatie over de laboratoriumstudie, neem contact op met Maaike van Agtmaal (Louis Bolk Instituut), via m.vanagtmaal@louisbolk.nl Over het veldonderzoek kan Jeroen Pijlman (Louis Bolk Instituut) u meer vertellen, stuur daarvoor een bericht naar j.pijlman@louisbolk.nl

* Grondslag Veen wordt gefinancierd door het POP3 programma van de Europese unie en de provincie Utrecht.