film1-KIEM

KIEM-teaminzichten en leermomenten

14 juni 2024 | Bericht

Als KIEM-team hebben we ons de afgelopen 4 maanden verdiept en ondergedompeld in veen, verdienmodellen, voedselproductie, ketenprocessen, coöperaties, grond, groen-blauwe diensten, water- en bodemgebruik, teelten en gewassen, Europese regelgeving en meer. Om te weten hoe het zit en wat drijfveren en triggers zijn waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Of hoe systemen en structuren in elkaar steken. We vertellen in deze video kort wat ons het meest opviel, heeft verrast of prikkelt en uitdaagt.

Meer over KIEM