kiem-conceptroom

KIEM Concept Room

15 april 2024 | Bericht

We willen vrij en onafhankelijk kunnen denken. Buiten -in het veld- en binnen. Daarvoor hebben we een ruimte ingericht, de Concept Room.

Vrije ruimte voor ideeën en dwarsverbanden

Werken aan nieuwe inzichten en ideeën die bijdragen aan systeeminnovaties op veen is een continu proces. Daarbij willen we vrij kunnen denken en ruimte hebben om verbanden te leggen die niet voor hand liggen. Dat geeft een nieuwe kijk op bestaande situaties. Ook letterlijk, door visualisatie. Dat inspireert en daagt uit om dieper te graven, verder te kijken, te schuiven en schakelen. Met het plaatsen en inrichten van de KIEM Concept Room hebben we een fysiek ‘kladblok’ voor al onze aantekeningen en schetsen.