onderwater drainage machine

Grootschalige pilot onderwaterdrainage

24 april 2012 | Bericht

Na 7 jaar onderzoek naar onderwaterdrainage is het tijd om op grotere schaal te onderzoeken of dit een effectieve en gewenste maatregel is om de voortdurende bodemdaling te reduceren.

De provincies Utrecht en Zuid Holland hebben de bal opgepakt. In de polder Zegveld Noord en in de gebieden GouweWiericke en de Krimpenerwaard werkt het VIC mee aan grootschalige pilots om onderwaterdrainage in de praktijk te testen.

Ook in Polder Zeevang start zeer binnenkort een grootschaliger onderzoek naar de effectiviteit van onder waterdrainage. Of onderwaterdrainage werkt kunt u lezen in bijgevoegd artikel. Voor vragen stuur een mail naar frank@veenweiden.nl.