han_weber_18

Gedeputeerde Han Weber over het Systeeminnovatieprogramma

25 augustus 2015 | Bericht

Toekomstperspectief veenweiden, samenwerken aan oplossingen, en dan implementeren. Ik zie een ambitieuze beweging die het VIC met alle partners aan het maken is met de uitvoering van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden. Het programma is veelbelovend en uitdagend. Nu komt het erop aan in de uitvoering de ambities waar te maken.

Na de start en het uitzetten van bakens komen al direct de eerste interessante resultaten tot stand. Er wordt al meer gesproken over sturen met water, over nieuwe gewassen, het veenweidebedrijf van de toekomst. Bij de sprong naar de duurzamere landbouw in Zuid-Holland is het VIC een belangrijke uitvoerder. Experimenten, proefvelden, netwerkbijeenkomsten, er komt meer leven in de innovatie-brouwerij. Des te belangrijker is het dit uit te bouwen, de samenwerking te verstevigen en met elkaar bij te dragen aan invoering van opgedane kennis en verkregen inzichten.
De uitvoering van dit programma is nog maar net begonnen. Systeeminnovatie heeft tijd nodig, kan niet van een paar partners, factoren of financiers alleen afhangen. Nee, de ambitie is om het hele systeem van de veenweiden mee te nemen in een duurzamere toekomst. Technisch, sociaal, economisch, ecologisch, met nieuwe perspectieven voor bewoners, bedrijven, bezoekers. Voor de provincie Zuid-Holland is het van groot belang die ontwikkeling naar slimmere, schonere en sterkere veenweidegebieden te blijven ondersteunen. Ik roep alle partners van VIC op met ons mee te blijven doen, dat ook vol te houden en nieuwe partners aan te laten sluiten. Deze ambitie van innovatie van het veenweidensysteem kunnen we alleen met elkaar en in goede samenwerking uitvoeren. Ik verwacht nog veel meer en nog mooiere resultaten van het systeeminnovatieprogramma dan er nu al zijn. Ik wens de mensen van het VIC en alle betrokkenen er omheen veel succes.

mr. J.F. (Han) Weber
Gedeputeerde voor Energie, Natuur&Recreatie en Landbouw