Boerenbijhoogwater-Hoogwaterboerderij

Bericht

Film over klimaatadaptie in veenweiden nu online!

De film van de provincie Zuid-Holland over klimaatadaptie is nu te zien op de site van de provincie en hier. De video is onderdeel van een drieluik en gemaakt in het kader van de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Voor de zomer kwamen programma-manager Veenweiden Rob Ligtenberg en gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) van landbouw naar Zegveld voor de opnames over het actuele thema klimaatadaptatie. Ook innovatiemanager van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC), Frank Lenssinck kwam aan het woord.

Volgens de provincie Zuid-Holland kan het traject Boeren bij Hoog Water bijdragen aan een oplossing voor de klimaatopgave in veenweidegebieden. Zo is afgesproken dat in de veenweidegebieden in 2030 1 megaton CO2 moet zijn gereduceerd om de opwarming van de aarde tegen te gaan.Daarom wil Zuid-Holland ook de komende drie jaar blijven investeren in trajecten als Boeren bij Hoog Water om boeren in veenweidegebieden een toekomstperspectief te bieden en te helpen bij een omslag naar meer duurzaam ondernemen.Een hogere grondwaterstand is een belangrijke maatregel om bodemdaling en broeikasgassen uit veen te verminderen. Dit vraagt voor boeren een andere vorm van bedrijfsvoering. Het programma Boeren bij Hoog Water onderzoekt of dat haalbaar is. 

Het onderzoek is onderdeel van de ‘Regio Deal bodemdaling Groene Hart’ en  wordt de de komende drie jaar voortgezet onder de vlag van het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIP-NL).