cranberry perceel

Eerste teeltresultaten Veenbes

23 oktober 2015 | Bericht

In opdracht van de provincie Utrecht en Zuid-Holland heeft het VIC een eerste proefveld met Grote Veenbes (cranberries) aangelegd om te experimenteren met de teelt op veengrond. Grote Veenbes vormt een perspectiefvol gewas voor de veenweiden: het draagt bij aan het beperken van de bodemdaling en heeft economische potentie. Na vier maanden zijn inmiddels de eerste lessen te trekken uit de teelt.

Grote Veenbes (cranberry) is een perspectiefvol gewas voor de veenweiden, het gewas kan geteeld worden bij hoge grondwaterstanden en kan zelfs in de winter onder water staan. Daarmee draagt het bij aan het beperken van de bodemdaling. Om kennis op te doen over de teelt heeft het VIC op de locatie van proefboerderij KTC Zegveld een proefveld met cranberries aangelegd. Na een periode van 4 maanden is de eerste kennis over de aanplant inmiddels opgedaan.

Voor de aanplant van de Grote Veenbes is de bodem van het proefperceel enkele weken geïnundeerd om de groei van gras en onkruiden op een natuurlijke manier te stoppen. Na de aanplant wordt geëxperimenteerd met verschillende behandelingen om de onkruiddruk tegen te gaan, zo is op een deel van het proefveld een strooisellaag van twee verschillende materialen (miscanthus en hennepvezel) aangebracht in twee verschillende diktes. In vergelijking met het deel zonder strooisellaag levert dit de eerste resultaten op: het strooisel is zeer effectief in het zeer vochtig houden van de bodem en houdt het onkruid deels tegen.
Op een ander deel van het proefveld is het onkruid bestreden door bespuiting, op dit deel is in vergelijking met het niet bespoten deel te zien dat in plaats van het onkruid het gras tussen de planten opkomt.
De veenbes planten zelf groeien ondertussen door, de uitlopers ontwikkelen zich goed onder natte omstandigheden.

Voor meer informatie en de resultaten van de teelt van de Grote Veenbes, kunt u zich aanmelden voor de specifieke ‘Cranberrynieuwsbrief’, dit kan bij Frank Lenssinck, via frank@veenweiden.nl