Miscanthus oogst veenperceel maart 2014 praktijknetwerk 'Slaap Zacht'

Eerste Miscanthus oogst netwerk ‘Slaap Zacht’

8 juli 2014 | Bericht

In maart zijn de eerste Miscanthus percelen geoogst, ruim anderhalf jaar na de aanplant. Van het perceel bij het VIC Zegveld kwam 1330 kilogram Miscanthus per hectare, dit is relatief laag, het gewas kan bij de eerste oogst namelijk tot wel 8000 kilogram per hectare opbrengst leveren. Het netwerk ‘Slaap Zacht’ vermoed dat een late aanplant (juni 2012) en natte omstandigheden tijdens de aanplant voor het achterblijven van de groei en lage opbrengst hebben gezorgd. Het gewas heeft 3-5 jaar tijd nodig om zich tot een volwaardig gewas te ontwikkelen, verwacht wordt dat het zich de komende jaren tot een gesloten gewas ontwikkeld en de opbrengst toeneemt.

Naast het perceel in Zegveld is ook het perceel in Muiden (kleigrond) geoogst. Op de overige 3 percelen van het netwerk had de Miscanthusgewas zich nog niet voldoende ontwikkeld om deze te oogsten. Op het perceel in Zegveld (veengrond) was bij een deel van het perceel het slootwaterpeil hoger gezet, namelijk 30 cm beneden maaiveld. De opbrengst van dit deel was 820 kilogram per hectare. Relatief lager dan de Miscanthus die geteeld was bij een slootwaterpeil van 60 cm beneden maaiveld, met een opbrengst van 1330 kilogram per hectare. De ontwikkeling en groei van de Miscanthus op veengrond bij het hoge slootwaterpeil wordt ook het komende jaar verder gevolgd. De deelnemers van het netwerk blijven de groei en ontwikkeling van de Miscanthuspercelen volgen.
In januari 2014 heeft het netwerk een bezoek gebracht aan de Miscanthusgroep Haarlemmermeer, deze groep teelt Miscanthus voor meerdere doeleinden, zoals het dempen van vliegtuiglawaai, het beperken van de ganzenoverlast rondom Schiphol, maar ook om bij te dragen aan een duurzame economie. Tijdens het bezoek zijn ervaringen met de teelt van van het gewas uitgewisseld, een aantal meerjarige Miscanthuspercelen bezocht en tijdens een bezoek aan het Expocenter is ingegaan op de ontwikkelingen/perspectieven van Miscanthusteelt (in de Haarlemmermeer).

Met de oogst van de Miscanthus zijn de activiteiten van het netwerk afgerond. Op basis van haar evaringen met de aanplant, teelt en oogst van Miscanthus heeft het netwerk ‘Slaap Zacht’ een teelthandleiding opgesteld, deze is hier te downloaden.

Klik hier voor het fotoverslag van de Miscanthusoogst en bezoek aan de Miscanthusgroep Haarlemmermeer.

Het praktijknetwerk ‘Slaap Zacht’ is mede mogelijk gemaakt door: