cranberryveld

Eerste cranberries geplant in de veenweiden!

8 juni 2015 | Bericht

Vrijdag 5 juni heeft gedeputeerde Weber de eerste cranberries geplant op de locatie van het Kennis Transfercentrum (KTC) in Zegveld. Met de aanplant van de cranberries start een bijzonder experiment als onderdeel van het innovatieprogramma van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Met de cranberry (ook wel veenbes genoemd) komt er een nieuw gewas in het veenweidegebied dat een economisch interessant alternatief is naast de melkveehouderij.

Cranberries houden van hoog water en kunnen in de winterperiode ook lang onder water staan. Het gewas past daarmee perfect in gebieden met hoge grondwaterstanden en periodes van opvang van regenwater bij regenwateroverschot. Het past ook goed in praktijkmodellen van ‘Sturen met water‘. “Met experimenten als de teelt van cranberries onderzoekt het VIC, in samenwerking met het bedrijf Crantex en ondernemer Bart Crouwers, alternatieven voor agrariërs in het Groene Hart in gebieden waar bodemdaling in de toekomst problemen oplevert bij de klassieke bedrijfsvoering”, aldus gedeputeerde Weber van de provincie Zuid-Holland over dit experiment.

Duurzaamheid en verbreding
Door te experimenteren met de teelt van andere gewassen en te onderzoeken welke teelten in het veenweidengebied haalbaar zijn, zowel economisch als qua effecten op de omgeving (bodemdaling, emissies, etc.), wordt duidelijk hoe de economie van het gebied verbreed en de duurzaamheid vergroot kunnen worden.

Fabric is fundamental, replica handbags fabrics there are many, replica handbags there are: cloth, Artificial leather, PU and leather.
replica handbags Cloth is Quite obvious, Robes de bal the Skin color we but what is the PU coating? PU leather is in the Slim layer of the replica handbags dermis layer of hermes replica handbags the glue PU, Carrying out so celine replica handbags will make theleather feels Much better, higher gloss, you can also
hermes replica handbags do some tricks in the cortical surface treatment, this fabric
is not easy to hermes replica handbags dirty, Wonderful and replica handbags also durCapable, Since of hermes replica handbags so many little, so now many bags are
favored Such replica handbags fabrics. PU fabric replica handbags bag, burberry replica handbags lining Primarily fiber and canvas, in the Assortment of Be aware
lining try to choose replica handbags some hard, if too hermes replica handbags soft, there will be resistance when you Set Slimgs, remove
Slimgs when lining will also replica handbags Take out, it premium chainmail scrubber is not convenience.
Style to the Man celine replica handbags or woman they pass, different ysl replica handbags people have their Personal
ages Favored style, Common Manufacturer
bag Production replica handbags Business has cast iron cleaner specialized Style Group, replica handbags always Capable to meet the contemporary pop
style Craze. For mulberry replica handbags Instance, the Desire Bazaar Package deal on sub-leisure replica handbags Package deal replica handbags series, Company replica handbags bags
series, leather bag hermes replica handbags series, evening bag series and so on.
Amongst the sewing mulberry replica handbags Marketplace, it Robes de bal may be sewn bags the most demanding, Regardless of replica handbags whether Gear or Personnel
skills, bags full of these replica handbags Needs are critical, Since the fabric bags In comparison to other
sewing materials to hermes replica handbags be thick Significantly, a lot celine replica handbags of hard, and sew it also has a certain shape and a
three-dimensional feel. So a
replica handbags skilled Operateer sewing bags have six Weeks or longer exercises. hermes replica handbags Seem
bags Operate may have a lot of replica handbags Slimgs are some Typical-Impression Slimgs, but hermes replica handbags in the Little place can replica handbags be reflected.
windows 10 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
windows 10 keyWindows 7 Home Premium Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 Professional Key
Windows 7 Home Premium Key
Windows 7 Ultimate Key
Windows 8 key
Windows 8 product key
office 2013 key
office 2013 product key
office 2010 key
office 2010 product key
Windows 7 product key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 product key sale
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 product key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2013 product key sale
Office 2010 key
Office 2010 product key
Office 2010 product key sale
Office 2011 for MAC
windows 7 product key
windows 7 product key
Windows 7 product key
Windows 7 key
Windows 7 product key
Windows 7 product key sale
Windows 8 key
Windows 8 product key
Windows 8 product key sale
office 2013 key
office 2013 product key
office 2013 product key sale
Office 2010 key
Office 2010 product key
Office 2010 product key sale
Office 2011 for MAC
Windows 7 プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1Windows 7 プロダクトキー
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Windows 8 プロダクトキー
Windows 8.1 プロダクトキー
Windows 8 pro プロダクトキー
Windows 8.1 pro プロダクトキー
Windows 7 Professional プロダクトキー
Windows 7 Ultimate プロダクトキー
Windows 7 Home Premium プロダクトキー
Windows 7 Home Premium ダウンロード版
Windows 8 Pro ダウンロード版
Windows 8.1 Pro ダウンロード版
Microsoft Office Standard 2010 ダウンロード
Microsoft Office Standard 2013 sp1

Innovatie
Gedeputeerde Krol van de provincie Utrecht zegt hierover: “Binnen het programma Aanpak Veenweiden is er veel ruimte voor innovatie: experimenten met nieuwe verdienmodellen, nieuwe duurzame melkveebedrijven, nieuwe watersystemen en nieuwe oplossingen om kosten door bodemdaling te beperken. De teelt van cranberries is een mooi eerste experiment met een gewas dat onder natte omstandigheden kan groeien en dat voor de agrariër ook economisch heel interessant kan zijn.”
Bij het experiment met cranberryteelt worden onder andere verschillende methoden getest om onkruid, in dit geval vooral gras, onder controle te houden. Dit gebeurt met twee verschillende strooiseltypen: miscanthus en hennepvezel, en door het langdurig onder water zetten als middel om het gras te doden.
Het onderzoek loopt twee jaar. Dan moet er meer duidelijk zijn over de teelt van cranberries op veengrond en de effecten op het waterbeheer. Overigens is er pas na drie tot vier jaar een commercieel interessante opbrengst van het gewas te verwachten.

Innovatieprogramma’s
Het project wordt gefinancierd vanuit het Programma Aanpak Veenweiden van de provincie Utrecht en het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden van de provincie Zuid-Holland. Beide programma’s hebben o.a. als doel bodemdaling af te remmen, duurzame landbouw en duurzaam waterbeheer te krijgen in het veenweidengebied.

Logo's cranberry aanplant

 

Voor vragen of suggesties neem contact op met Joke Stoop via joke@veenweiden.nl