Aanplant Lisdodde in graszode

Een goed begin ..

24 november 2017 | Bericht

De kosten en de kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn van essentieel belang voor de ondernemer. De aanplantmethode speelt daar een belangrijke rol in. Uit het eerste experiment met zaai- en plantmethodes van grote lisdodde blijkt dat de lisdoddeplanten zich het snelst ontwikkelen bij aanplant in bagger aangebracht op een bestaande graszode en bij aanplant in een behandelde graszode. Ook het zaaien van lisdodde lijkt perspectiefvol.

 

Om te onderzoeken welke zaai- en plantmethodes van de grote lisdodde het meest perspectief bieden, wordt op een proefveld van KTC Zegveld geëxperimenteerd met vier verschillende zaai- en plantmethodes. Er zijn jonge planten ingeplant en er is zaad verspreid na de volgende voorbewerkingen: 1) bagger uitspreiden op bestaande graszode; 2) volvelds frezen; 3) gras kort maaien, grond bewerken met strokenfrees; 4) Graszode behandelen, grond bewerken met strokenfrees. Bij deze laatste behandeling is er in dit onderzoek gekozen voor het chemisch behandelen van de graszode, maar biologisch behandelen is ook mogelijk. De hoogste opbrengst van de lisdodde, in ton droge stof per hectare, werd behaald door in te planten in de bagger of in de behandelde grasmat. Ook het inzaaien van lisdodde is mogelijk en lijkt succesvol, met uitzondering van de behandeling waarbij het gras kort gemaaid wordt.

2.2 Grafiek opbrengst Zaai- en plantmethodes Lisdodde

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst lisdodde (in ton droge stof per hectare) bij diverse zaai- en plantmethodes.

Inzaaien biedt perspectief omdat dit een stuk goedkoper is dan inplanten. Bovendien is de verwachting dat de opbrengst in het tweede jaar vergelijkbaar is met inplanten, omdat de plantdichtheid na zaaien hoger was. De hoogste opbrengst na zaaien werd behaald door eerst volvelds te frezen of door de graszode te behandelden. Het inzaaien in de gemaaide graszode leidde tot een lagere opbrengst, doordat de kiemplantjes concurrentie ondervinden van het gras eromheen. Dit alles betekent dat zaaien de meest kostenefficiënte methode is, onder voorwaarde dat gedurende de kieming van de planten, het waterpeil rond het maaiveldniveau gehouden wordt (± 5 cm).

Voor meer informatie over zaai- en plantmethodes van de lisdodde, neem contact op met Jeroen Geurts (Radboud Universiteit), via J.Geurts@science.ru.nl