Duitsbezoek-Zegveld1

Een kleurrijk Duits gezelschap is in Zegveld op zoek naar feiten over duurzaam boeren op veen

9 november 2022 | Bericht

Het parkeerterrein bij het Veenweiden Innovatiecentrum, het VIC in Zegveld staat vol met auto’s met Duitse kentekenplaten. De groep is hier op uitnodiging van Arno Krause, algemeen directeur van het Grünlandzentrum (Center for Grassland) en de duurzame zuivelketen Pro-weiland.

Na een bezoek aan Friesland Campina en de Wageningen Universiteit willen ze in Zegveld kennis op doen over duurzaam boeren op veen. Het blijkt een veelzijdig gezelschap, werkzaam bij natuurorganisaties, boerenverenigingen, zuivelbedrijven en het Duitse ministerie van Landbouw.

De sessie start binnen, waar technisch manager Erik Jansen van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden een verhaal houdt over de problematiek van de veenweiden. Innovatiemanager Frank Lenssinck van het VIC neemt de groep daarna mee naar de onderzoekspercelen van de Hoogwaterboerderij. En dat niet iedereen daarop heeft gerekend blijkt uit de vele plastic hoesjes die worden uitgedeeld om natte voeten te voorkomen. De groep luistert aandachtig en werpt soms even een blik in de Engelstalige brochure. En ja, op de Duitse vertaling is het helaas nog even wachten. Lenssinck beantwoordt in het veld alle vragen en geeft meer inzicht in het onderzoekstraject.

Ideologische discussie

Het creëren van een duurzaam perspectief voor boeren op Duitse veengronden wordt volgens Krause nog een hele uitdaging – want in zijn land wordt er een ideologische discussie gevoerd over de toekomst van het veenweidelandschap. En dat zint hem niet. Krause: ,,Die discussie moet worden gevoerd op grond van feiten en niet op ideologie.’’ Hij zou in de toekomst dan ook graag de krachten bundelen door samen te werken met het VIC.