Kennisdeling Lisdoddedag juni 2018

Deelexpeditie natte teelten

26 oktober 2018 | Bericht

“We signaleren dat er vanuit verschillende programma’s in Nederland kennis over natte teelten ontwikkeld wordt. De resultaten uit verschillende experimenten lijken elkaar deels tegen te spreken en deels te ondersteunen. Dit leidt tot vragen als: Wat is een verklaring voor deze verschillen? Waarom slaat een gewas op de ene plaats wel aan en op de andere niet? Waarom is op de ene plaats bemesting van een gewas nodig, en op de andere plaats niet? Het één is niet beter dan het ander, maar het gaat om de vraag: Wat past op welke plek? Door al deze kennis rondom natte teelten te bundelen kunnen we gerichter onderzoek uitvoeren”, aldus Roelof Westerhof, namens het VIC leidt hij de deelexpeditie natte teelten als onderdeel van het Nationaal Kennisprogramma bodemdaling. 

De huidige veldexperimenten met natte teelten concentreren zich met name op drie locaties in Nederland: in het Ilperveld (Noord-Holland), in Veenwouden (Friesland) en in Zegveld (Utrecht). Hier wordt kennis en ervaring opgedaan over deze teelten. De deelexpeditie legt de verbinding tussen de diverse programma’s en experimenten door kennis te bundelen. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds van elkaar leren, anderzijds om een gezamenlijk signaal te geven richting betrokken overheden. We hebben ondertussen wel geleerd dat het ontwikkelen van een sector voor natte teelten, zoals lisdodde, een lange adem heeft: zo’n 10 tot 15 jaar. Een periode waarin diverse bestuurders elkaar opvolgen, daarom willen we hen ondersteunen bij het positie bepalen ten opzichte van natte teelten.
Dat doen we als deelexpeditie door kennis te bundelen en als kennisplatform te functioneren.

Voor agrariërs is het nu nog risicovol om met de teelt te beginnen. Daarom doen we ook een oproep aan overheden om grond vrij te maken voor natte teelten. Zodat agrariërs samen, bijvoorbeeld in de vorm van een telersvereniging, ervaring op kunnen doen met teelt van een gewas als lisdodde. Het zou mooi zijn als in verschillende polders bijvoorbeeld 4-5 hectare natte veenweiden beschikbaar komt en ondernemers daar middels een telersvereniging in kunnen participeren. Daarmee kunnen zij de teelt in de vingers krijgen, samen leren en experimenteren en als alles goed gaat in de winst delen.

Voor meer informatie over de deelexpeditie natte teelten, neem contact op met Roelof Westerhof, via roelof@veenweiden.nl