Studenten Modelpolder

Studenten experimenteren in de veenweiden

13 februari 2014 | Bericht

Hoe kan je actief sturen op het grondwaterpeil van percelen in de veenweiden met oog voor alle functies, doelen en partijen in het gebied? En hoe moet je het waterbeheer in een polder dan inrichten? Kan het gewas van ruigteland uit de Nieuwkoopse plassen ingezet worden als ruwvoer in de (melk)veehouderij)? Zomaar een aantal actuele vraagstukken in de veenweiden waarbij het VIC studenten actief betrekt door hen te laten experimenteren en meedenken in het proces. Dat is Dairy Triangle in de praktijk.

Het VIC betrekt studenten actief bij studies naar veenweidenspecifieke onderwerpen als onderdeel van het icoon Dairy Triangle. Vier studenten van Hogeschool Inholland zijn in groepsverband van de opleidingen Landscape & Environment Management en de opleiding Dier- en Veehouderij aan de slag met het ontwerpen van een modelpolder. Zij voeren een verkennende studie uit naar de toepassing van ‘Sturen met water’ in een virtuele modelpolder. Bij ‘Sturen met water’ staat het actief regelen van de grondwaterstand per perceel (middels onderwaterdrainage) centraal, zodat het grondwaterpeil naar functie kan variëren. De studenten zijn aan de slag met het ontwerpen van een modelpolder waarin verschillende functies zoals draagkracht, biodiversiteit en grasproductie in een modelpolder worden geïntegreerd. Centraal staat de vraag: ‘Welke eisen stellen de diverse doelen, partijen en functies aan het waterbeheer en hoe is dit samen te brengen in een modelpolder?’

Studenten laten experimenteren in de praktijk van het veenweidegebied, ook dat is Dairy Triangle. Meerdere studenten van CAH Vilentum zijn in tweetallen aan de slag met veenweidenspecifieke vraagstukken. Studenten Jeroen Weijenberg en Arwin Stoop voeren een verkennende studie uit naar het gebruik van het maaisel van ruigteland uit  de Nieuwkoopse plassen als ruwvoer in de melkveehouderij. Als onderdeel van deze studie voeren zij een voerproef uit. Benieuwd hoe zo’n verkennende studie er in de praktijk aan toe gaat? Bekijk dan dit filmpje. Of lees meer in het artikel uit de Nieuwe Oogst: ‘Nieuwkoops ruigteland is voer voor jongvee’.