5. Biomassa als strooisel

Biomassa als strooisel

24 november 2017 | Bericht

Wat is de waarde van lisdodde, riet, miscanthus en wilg als strooisel? Om dit te onderzoeken zijn deze gewassen in januari geoogst, gedroogd en is de waterabsorptie bepaalt. Van de vier onderzochte gewassen heeft lisdodde de hoogste waterabsorptie.

De mate waarin materiaal water absorbeert, is een maat voor de geschiktheid als strooisel in de veehouderij. De waterabsorptie door lisdodde, riet, miscanthus en wilg is vergeleken met die door stro en zaagsel. De te onderzoeken gewassen zijn geoogst in januari, het moment waarop deze gewassen hun nutrienten zoveel mogelijk naar de wortels hebben gebracht en waar droge biomassa overblijft wat als strooisel gebruikt kan worden. Het materiaal is gehakseld en enkele dagen aan de lucht gedroogd. De water absorptie door lisdodde komt nog het dichtst in de buurt van die van zaagsel en stro. Wilg had de minste absorptie.

5.2 Waterabsorptie natte teelten

 

 

 

 

 

Waterabsorptie van natte teelten in vergelijking met zaagsel en tarwestro

Bij gebruik van overjarig materiaal, verhakselen tot nog kleinere stukken of langer laten drogen, kan de waterabsorptie mogelijk nog iets verhoogd worden. Bij gebruik van strooisel dat minder water absorbeert, zal een veehouder meer strooisel moeten gebruiken dan wanneer hij bijvoorbeeld tarwestro of zaagsel gebruikt. Waterabsorptie is weliswaar een belangrijk kwaliteitskenmerk, maar prijs en beschikbaarheid bepalen mede de keus voor een bepaald type strooisel. Prijs en beschikbaarheid van bijvoorbeeld lisdodde en riet kunnen gunstiger worden in geval van grootschaligere teelten.

Voor meer informatie over de toepassing van natte teelten als strooisel, neem contact op met Monique Bestman, via M.Bestman@Louisbolk.nl