Advies KRW

Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

18 maart 2016 | Bericht

Een echte verandering teweeg brengen op het vlak van nutriënten- en watermanagement in het gebied van Gouwe Wiericke. Drie groepen melkveehouders uit dit gebied zijn actief aan de slag met de vraag: ‘Hoe kunnen wij ons nutriëntenmanagement verbeteren?’. Immers, zowel de waterkwaliteit als de agrarische bedrijfsvoering is hierbij gebaat. Bewust Boeren in Gouwe Wiericke is een initiatief van de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke en is onderdeel van het Systeeminnovatieprogramma in de Veenweiden van de Provincie Zuid-Holland.

In het najaar van 2015 is het project Bewust Boeren in Gouwe Wiercke van de Stichting Gebiedscoördinatie van start gegaan. Drie studiegroepen van elk 5 – 10 melkveehouders zijn de afgelopen maanden enkele keren bijeen geweest om zich voor te bereiden op het komende landbouwseizoen. De kennis die hieruit ontstaat moet bijdragen aan het verder verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit in het gebied.

De nieuwsbrieven van het project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke kunt u nalezen:

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

In de Nieuwe Oogst is een artikel verschenen over het Bewust Boeren in Gouwe Wiericke, deze kunt u  hier downloaden.