Bob Duindam

Bestuurder Bob Duindam: “Je blijven verwonderen in de wereld, in mensen.”

22 april 2024 | Bericht

Bob Duindam is al tien jaar penningmeester voor het VIC. Het geld is bij hem in goede handen – want als wethouder had hij financiën in z’n portefeuille. Geld vindt hij leuk, om te controleren en het op een goede manier uit te geven. Toch is de inhoud leuker en als het moet knijpt deze penningmeester een oogje dicht, wanneer de kosten iets duurder worden dan begroot. “Ik ben een a-typische penningmeester’’, zegt hij daarover.

Draagvlak creëren

Als wethouder van de gemeenten Oudewater en Woerden kreeg hij te maken met de problematiek rond bodemdaling. Zijn taak was om draagvlak te creëren om de gevolgen van bodemdaling en daarmee de uitstoot van CO2 aan te pakken. Het past in de lijn van zijn bestuursfunctie bij het VIC. Duindam: “Weten waar je op moet sturen. De grote lijnen bewaken en niet op de stoel van de onderzoekers gaan zitten.’’ Na 12 jaar wethouderschap werd het tijd voor wat anders. Iets nieuws waar hij zijn tanden in kon zetten. Niet meer fulltime, dichtbij huis en met maatschappelijk relevantie. Hij vond het allemaal bij de innovatieve Coöperatie LochemEnergie. Hij is er sinds april 2022 directeur.

Terug naar het VIC. Zijn grootste verdienste voor het innovatiecentrum is dat hij – ongeveer tien jaar geleden – de commissie van Landbouw uitnodigde op Zegveld. Hij zette daarmee het onderzoek in de veenweiden op de kaart. “Door dit bezoek stonden we ineens op de radar van het ministerie van Landbouw en dat was heel prettig”, aldus Duindam

Zijn omgeving typeert hem als een vernieuwer, die achterom kijkt of mensen hem nog kunnen volgen. Resultaat gericht, maar altijd bezig met kennis delen en samenwerken. Duindam: “Je blijven verwonderen in de wereld, in mensen. Dat is wat ik mijn hele leven wil blijven doen.” Ondertussen bedenkt hij innovatieve oplossingen voor de verduurzaming van de sector. Boeren op veen, op hoogwater. Duindam is ervan overtuigd dat het gaat lukken en ziet daarvoor een grote rol weggelegd voor het VIC. “Het is onontkoombaar. Als we doorgaan op dezelfde manier dan wordt het saneren. Dan worden de polders niet meer voor de landbouw gebruikt en verdwijnen ze.’’

In zijn vrije tijd bouwt hij al ruim 4 jaar aan zijn huis. Als mensen hem vragen hoe lang nog, antwoord hij steevast: “het is altijd klaar over tien jaar.” Een gebed zonder end. Iets creëren is ook hier het leidmotief. Zijn hoofd leegmaken, in de timmerwerkplaats iets moois maken.

Bob Duindam is 63 woont in het dorp Barchem in de Gelderse gemeente Lochem, is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen.