Auto Border Collie

Auto Border Collie

9 september 2014 | Bericht

De veenweiden kenmerkt zich bij uitstek door langgerekte percelen soms met een behoorlijke oppervlakte. Het verzamelen van het melkvee vraagt veel tijd. Een optimaal en efficiënt beweidingssysteem kan bijna niet zonder een elektrische afrastering om de oppervlakte aan te passen aan de kuddegrootte. Het lijkt een uitkomst wanneer de oppervlakte van het perceel snel en gemakkelijk aangepast kan worden met een virtuele afrastering. Bovendien; rond 15.00 uur schuift de virtuele afrastering langzaam op. Het sein voor het melkvee om de lange weg naar huis af te leggen. De voordelen zijn bijvoorbeeld: arbeidsbesparing, efficiënter graslandbeheer en effectiever natuurbeheer. Het VIC werkt samen met Courage en Wageningen UR, HAS Den Bosch en Fontys Hogeschool aan een innovatie die dit mogelijk moet maken.

Het project Auto Border Collie is een onderdeel van het grotere innovatieprogramma ‘Amazing Grazing’. Koeien sturen met een audio-prikkel in plaats van een visuele prikkel. Nu zien de dieren waar de schrikdraad is, straks horen ze waar de schrikdraad is. Dat is de essentie. De eerste experimenten zijn gedaan. Het sturen van koeien met een audio-prikkel lijkt mogelijk. In een workshop tijdens de ‘Groene Ruimte Experience’ van de HAS Den Bosch op 25 februari hebben we het concept aan een groep geïnteresseerden gepresenteerd. Het gezelschap bestond voor de helft uit studenten en docenten van de HAS en voor de helft uit andere belangstellenden, merendeels met een agrarische achtergrond. De reacties van deze groep waren overwegend positief. Goed voor de koe, beter voor het landschap en beter voor de boer, luidde samengevat het oordeel. In 2014 zijn de experimenten voortgezet. Er is uitgebreider getest met het sturen van zowel koeien als schapen met audiosignalen. Ook wordt gewerkt aan positiebepaling in het veld en het verkennen van de juiste batterijtechnologie. Daarnaast wordt gewerkt aan het vormen van een consortium met bedrijfsleven partijen om het concept door te ontwikkelen. Het streven is in 2015 een eerste pilot met een compleet werkend systeem te kunnen uitvoeren.

Voor vragen of suggesties neem contact op met Frank Lenssinck via frank@veenweiden.nl