cranberryveld

Aquatische Landbouw

24 augustus 2015 | Bericht

Aquatische Landbouw is een thema waarbinnen de diverse mogelijkheden van water als productiemiddel in de veenweiden worden verkend. Dit biedt perspectief voor die locaties waar, op korte of lange termijn als gevolg van de waterhuishoudkundige situatie, melkveehouderij minder rendabel wordt. Dit biedt mogelijkheden voor o.a. verbreding van de landbouw met nieuwe teelten en het opzetten van nieuwe ketens, waarmee gelijktijdig oxidatie van veen wordt afgeremd.

Cranberries, ook wel Grote Veenbes geheten, is een goed voorbeeld van een gewas dat economische potentie heeft en gecombineerd kan worden met de huidige melkveehouderij. Veenbes kan geteeld worden bij hoge grondwaterstanden en kan zelfs in de winter onder water staan. Daarmee is het gewas geschikt voor laag gelegen veenweiden en kan het gebruikt worden voor de tijdelijke opvang van water. Diverse ondernemers zijn geïnteresseerd in de productie van veenbes. Het ontbeert ze echter aan kennis over het managen van de veenbes op veengronden. Daarom heeft het VIC een proefveld bij KTC Zegveld ingericht om kennis op te doen over de eerste jaren van groei na aanplant op veengrond. We onderzoeken de beste methode om de concurrentie met éénjarige kruiden als perzikkruid en gras met de veenbes aan te kunnen. Een van die methoden is het onder water zetten in de winter.

Meer informatie: Joke Stoop | joke@veenweiden.nl