Agrologistiek

Agrologistiek: van agenderen naar realiseren

27 mei 2016 | Bericht

De ideeën die we in 2015 rondom Agrologistiek hebben verzameld krijgen nu de vorm van concrete ontwikkelingen. Zo zijn we samen met ondernemers in de veenweiden aan de slag met het produceren van eigen krachtvoer en kijken we met gemeenten en provincies naar de toepassing van Agrologistiek op gebiedsniveau.

 

 

Op eigen krachtvoer
Met een aantal ondernemers uit het veenweidengebied gaan we aan de slag met het produceren van krachtvoer op het eigen bedrijf door het kiemen van graan. Voor deze ondernemers is dit een aantrekkelijke optie vanwege de goede kwaliteit van het voer en de grotere onafhankelijkheid van import van soja. Eigen krachtvoer productieHet systeem is overigens ook inzetbaar voor paardenfokkers en schapen, geiten en varkenshouders. Productie van eigen krachtvoer kan betekenen dat sommige percelen extensiever kunnen worden gemaaid. Dit betekent kansen voor weidevogels en verminderen van transport van gemaaid gras naar het bedrijf. Vooral op afgelegen weides kan dat winst voor de omgeving opleveren. Omdat aanvoer van 1 kg kiemgraan 6 kilogram voer op het bedrijf oplevert, is er ook minder transport van voer naar het bedrijf.

Oplossingsrichtingen voor mobiliteit en agrologistiek in veenweidegebieden
Op het boerenbedrijf kun je veel doen, maar er zijn ook oplossingsrichtingen voor Agrologistiek op gebiedsniveau. Met twee gemeenten en provincies zijn we in gesprek over hoe de verzamelde ideeën in gebieden zouden kunnen passen. Denk aan tijdelijk eenrichtingsverkeer, multifunctioneel gebruik van kavelpaden, kavelruil en efficiëntere logistiek. Het gaat om dynamische gebieden waar bewoners, ondernemers en recreanten intensief gebruik van de smalle wegen maken. Belangrijk is om te weten welke toekomstplannen ondernemers hebben. We willen niet de problemen uit het verleden oplossen maar het gebied samen klaarmaken voor de toekomst. Dan komen belangrijke vragen op tafel. Wat betekent het hebben van een opvolger of het op termijn stoppen voor mobiliteit in het gebied? Hoe kunnen we door een slimme ontwikkelstrategie het gebied klaar maken voor de toekomst? We willen deze projecten zorgvuldig voorbereiden. Het gaat immers niet om zomaar wat vrijblijvende probeersels, het gaat om de leefomgeving en toekomst van mensen. Kwaliteit is daarbij belangrijker dan snelheid.

Bovendien hebben we samen met studenten van CAH Vilentum een onderzoek uitgevoerd naar oplossingsrichtingsrichtingen voor het logistieke vraagstuk. Een belangrijk uitgangspunt is dat veel oplossingsrichtingen meer dan alleen technisch van aard zijn en ook om gedragsverandering vragen.

Heel Holland zakt
Op 31 maart organiseerde het Platform Slappe Bodem het congres ‘Heel Holland Zakt’. VIC was met een workshop over Agrologistiek van de partij. De aanwezigheid van wethouders en raadsleden bewees dat Agrologistiek hoog op de bestuurlijke agenda staat. De discussie liet zien dat Agrologistiek stad en platteland verbindt. Wegen houden immers niet op bij de grens van de stad en er is levendig verkeer tussen stad en ommeland. In discussies tijdens ‘Heel Holland Zakt’ bleek ook dat het wel verleidelijk kan zijn om soms weer je eigen stellingen te betrekken. VIC draagt eraan bij dat mensen hun stellingen verlaten en samenwerken, door haar motto Fris kijken en Dwars denken vorm te geven.

Roelof Westerhof was namens VIC trekker van deze workshop. Om nog even door te praten over Agrologistiek, neem contact op met hem via: roelof@veenweiden.nl

Bekijk hier het artikel ‘Zoektocht naar verbeteren Agrologistiek’, dat onlangs in de Nieuwe Oogst is verschenen.