Beperken melktransport als onderdeel van Off-Grid boerderij.

Agrologistiek op koers

17 oktober 2017 | Bericht

Het ontwikkelen van de Off Grid boerderij op het boerenerf is het speerpunt voor Agrologistiek in najaar 2017 en 2018. Eén van de oplossingsrichtingen is het volume van melktransport verkleinen door melk voor te bewerken. Roelof Westerhof zoekt contact met partijen die in staat zijn om melk te splitsen in water en andere componenten.

De focus in de Off Grid boerderij ligt op het verminderen van melktransport en krachtvoer aanvoer en het opslaan van zonne-energie (waterstofgas, accu) als brandstof voor machines en voertuigen.

Transport van melk is namelijk de grootste stroom vanaf het bedrijf, want om de 72 uur wordt de melk opgehaald en melkveebedrijven produceren elke dag flinke hoeveelheden melk. Voeg daarbij dat stalmelk, weidemelk en biologische melk gescheiden worden opgehaald door verschillende afnemers en de uitdaging is duidelijk.
Er zijn ook kansen. Landelijk wordt meer dan 90% van de melk verwerkt tot kaas, boter, melkpoeder en gecondenseerde melk. Deze producten bevatten veel minder water dan melk. Het volume van melktransport kan verkleind worden door melk voor te bewerken.

Melk verwerking De meeste melk wordt verwerkt tot kaas en melkpoeder (Bron: Nederlandse Zuivel Organisatie).

Eigen krachtvoer teelt
Samen met ondernemers voerde VIC een haalbaarheidsstudie uit naar het produceren van krachtvoer op het eigen bedrijf, in de vorm van kiemgerst. Hieruit bleek dat de verteerbaarheid van gerst door het kiemen toeneemt. Snelverteerbare kiemgerst is te combineren met wat grover gras. We verwachten dat dit kansen biedt om later en minder vaak te maaien. Dit moeten nog in de praktijk getoetst worden.

Gebiedsproces aanjagen en loslaten
In 2015 begon VIC met het innovatietraject Agrologistiek. Eén van de gebieden met vraagstukken rondom Agrologistiek was het gebied rond Kamerik. Eind 2016 hebben LTO, Woerden, HDSR en de provincie het initiatief genomen om hier aan de slag te gaan. Gebiedscommissie Utrecht-West, nu projectleider van dit proces, neemt de ideeën rondom Off Grid boerderij mee in de overwegingen om de agrologistiek te verbeteren.

Voor tips of ideeën neem contact op met Roelof Westerhof, via roelof@veenweiden.nl