Agrologistiek

Agrologistiek en infrastructuur: het veenweidengebied is in beweging!

23 april 2015 | Bericht

Infrastructuur beherende organisaties in het veenweidegebied zoals gemeenten kampen met toenemende kosten voor de infrastructuur als gevolg van een dalende bodem. Innovatie op het gebied van infrastructuur is belangrijk, vanwege het veranderende gebruik van wegen, de kosten voor de gemeente en de kansen van nieuwe technieken. Het VIC gaat hier dan ook mee aan de slag middels het nieuwe icoon Agrologistiek.

Wie door het veenweidegebied rijdt komt veel mensen tegen. Boeren, pakketbezorgers, loonwerkers, forenzen, melkrijders, wielrenners, mestrijders, aannemers, scholieren, dagjesmensen en sinds kort ook de nieuwe innovatiemanager Agrologistiek van het VIC, Roelof Westerhof. Hij vertelt in dit nieuwsitem waarom innovatie op het gebied van agrologistiek en infrastructuur een belangrijk item wordt en op welke manier het VIC hieraan wil bijdragen.

Het veranderende gebruik van de wegen
De wegen in het veenweidengebied zijn aangelegd in een tijd dat vooral boeren over de weg reden, met veel lichtere voertuigen dan nu. De tijden zijn veranderd, de landbouw deelt de weg met veel anderen. We merken steeds vaker dat gebruikers elkaar letterlijk in de weg zitten. Met overlast en gevaarlijke situaties tot gevolg. Gemeenten worstelen met de vraag hoe we omgaan met groter en zwaarder landbouwverkeer en hoe faciliteren we het toegenomen gebruik door andere gebruikers?

De kosten voor de gemeente
Niet alleen de wegen vragen aandacht. De kosten voor rioolbeheer zijn vanwege de maaivelddaling in het veengebied twee tot drie keer hoger dan in andere gebieden. Tegelijkertijd lopen de inkomsten van gemeenten terug waardoor het steeds moeilijker wordt om structurele oplossingen te nemen. Dit leidt tot een situatie waarin opgaven rond infrastructuur pas laat en niet structureel worden opgelost. Dit is niet kosteneffectief, belemmert investeringen in innovaties en leidt tot overlast.

De kansen van nieuwe technieken
In gebieden met veel verspreide woningen en lintbebouwing kost de aanleg van glasvezelkabels voor internet per aansluiting relatief veel. Dat geldt ook voor aanleg en beheer van waterleidingen en elektriciteit. Steeds meer mensen vragen zich af of dit niet anders en vooral beter kan. Technisch is er al veel mogelijk. Energie kan steeds beter lokaal worden opgewekt, bijvoorbeeld uit mest of met zon en wind. Internet en telefonie kunnen ook via de lucht en waarom zouden we water niet op locatie kunnen zuiveren en hergebruiken?

De meerwaarde samenwerkend ontdekken
Het VIC wil bijdragen aan een kosteneffectieve aanleg en beheersituatie en veilig gebruik van infrastructuur. Waarbij duidelijkheid is over het gebruik, de gewenste maatregelen en de verdeling van kosten en baten. En waarbij kansrijke innovaties ruimte krijgen.
We denken dat hiervoor samenwerking nodig is tussen onderzoekers en aannemers; beheerders zoals gemeenten, waterbedrijven en netbeheerders; en gebruikers van infrastructuur. Daarom willen we de thema’s waarop we kunnen samenwerken snel duidelijker benoemen. We werken de komende tijd met alle partijen hard aan een uitdagende en uitnodigende innovatieagenda.

Voor vragen of suggesties neem contact op met Roelof Westerhof via roelof@veenweiden.nl