Melkveehouders bestuderen het grasland als onderdeel van de Farmwalk.

Afscheid

23 oktober 2015 | Bericht

Bij de programmering van de iconen waaraan het VIC een bijdrage wil en kan leveren, wegen we zorgvuldig af wat, hoe en hoelang we onze inzet en denkwijze nodig vinden. Zo leuk als het opstarten van een icoon is, zo lastig is afscheid nemen. Immers, er zijn altijd argumenten te bedenken waarom nog extra inzet gerechtvaardigd is. Maar toch…, we nemen afscheid van het icoon Veenweiden beweiden.

Onze strategie bij het icoon Veenweiden beweiden was erop gericht om mee te liften op de landelijke trend van marktpartijen om beweiding te stimuleren. De crux zat in het herontdekken van het vakmanschap beweiden, de Core business van de veehouder. We hebben de vraagstukken in de veenweiden mede-geagendeerd. Niet zichtbaar maar wel effectief… Het VIC ontwikkelde mee aan de kennisuitwisselingsconcepten ‘Weideman’ en de ‘Weidecoach’, en hielp mee met het opleiden van weidecoaches, waaraan een groot aantal adviseurs uit het veenweidengebied deelnamen. Bovendien ontwikkelde ze kennis en beweidingsconcepten rondom ‘Grootschalig weiden’ en ‘Robot en weidegang’ en gaf ze, met het meten van de bodemtemperatuur, een nieuwe dimensie aan weiden op verschillende grondsoorten. Tientallen studenten bezochten het VIC en haar partner Coöperatie KTC Zegveld de afgelopen jaren om het beweidingssysteem te bestuderen. Ook namen we het initiatief en experimenteerde we met het navigeren van koeien met behulp van GPS (nu geadopteerd in het landelijke innovatieprogramma Amazing grazing). Recent mochten we zelfs een grote groep dierenartsen uit heel Nederland ontvangen die zich lieten inspireren tot omgevingsgericht koemanagement waarin gras centraal staat. En tot slot zullen ruim 300 veehouders naar Waarder komen om alles te leren over ‘Robot en weidegang’. De landelijke terugloop van weidegang is gestopt. De veenweiden heeft haar koppositie behouden. Onze indruk is dat het bedrijfsleven het behoud van weidegang bestendigt. Uiteraard zijn er nog een aantal open eindjes. Eén van onze studenten studeert nu op het hardnekkige probleem van leverbot, vooral in de veenweiden met haar drassige percelen; het is ons niet gelukt om koeien meer van het gras rondom een mestflat op te laten vreten en we hadden graag een VEEN weiden stierenkaart ontwikkeld (de weidestierenkaart is wel gelukt, alvast een eerste stapje). Toch tijd om afscheid te nemen… het VIC heeft haar taak bij dit icoon volbracht en gaat haar bakens verzetten.

Voor meer informatie neem contact op met Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl