Koos Verloop.

Aeres groep pakt de handschoen op

27 mei 2016 | Bericht

De Aeres groep pakt de handschoen van omgevingsgericht leren, denken en werken in de veehouderij op. Daarvoor concretiseert de Aeres groep samen met het VIC en KTC De Marke de Dairy Triangle. Op 28 april hebben dhr. Pelikaan, bestuursvoorzitter van de Aeres groep en de directeur van CAH Dronten, mevr. De Vlieger, aangegeven werk te maken van de uitrol van de Dairy Triangle. In dit nieuwsbericht geeft Koos Verloop, trekker van de Dairy Triangle en werkzaam bij Wageningen UR, toelichting op hoe het proces rondom de transitie naar omgevingsgericht leren en werken gemaakt wordt. 

De Aeres groep ontwikkelt in samenwerking met de schoolboerderij Dronten, KTC De Marke en VIC Zegveld het initiatief Dairy Triangle tot een nieuw onderwijsontwerp. De Dairy Triangle is een leer- en experimenteeromgeving voor studenten veehouderij (MBO, HBO) die is ingericht om te leren hoe de omgeving op veen, klei en op zand de bedrijfsstructuur, bedrijfsvoering (vakmanschap) en bedrijfsontwikkeling (ondernemerschap) van het melkveebedrijf beïnvloedt. Op 28 april j.l. adopteerden dhr. Pellikaan, bestuursvoorzitter van de Aeres groep en mevr. De Vlieger, directeur van CAH Dronten het ontwerp.
Het is te voorzien dat de Dairy Triangle een breed gedragen proces gaat worden, dat uitgerold wordt in de leeromgevignen veen, klei en zand. Daarbij worden de Kennis Transfer Centra De Marke en Zegveld en de Schoolboerderij in Dronten de fysieke locaties waar in samenwerking met het onderwijs nieuwe ‘kennisarrangementen’ georganiseerd worden en grondsoortspecifiek onderzoek plaatsvindt. Bovendien willen we aanvullend een stap maken van bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling op basis van controle (hoe controleer ik mijn bedrijf en hoe creëer ik garanties voor melkproductie) naar de adaptieve benadering waarbij de bedrijfsvoering zich aanpast en inpast in de omgeving. Hiervoor is sensitiviteit nodig voor de omgeving. Anders leren kijken, dus!
Als voorbereiding is gesproken met diverse praktijkdeskundigen, onder leiding van Koos Verloop (KTC De Marke), Jeroen Nolles (CAH Vilentum) en Frank Lenssinck (VIC). De diverse visies op de ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland in het algemeen, hebben er desondanks toe geleid dat omgevingsgericht denken en werken het vertrekpunt zal moeten worden voor de toekomstige veehouderij.
In de benadering van de Aeres groep staat niet alleen leren en lesgeven centraal. Ook onderzoek zal met meer aandacht voor omgevingsverschillen uitgevoerd worden. Dit betekent overigens niet dat alle bestaande kennis over de heg gegooid kan worden. Kennis moet op een andere manier geïmplementeerd worden (zie figuur 1). De aanpak is gericht op bodem, water en cultuur als vertrekpunt, waarna een juiste invulling met melkvee volgt.

Bedrijfsoptimalisatie omgevingsgericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgstap
De Aeres groep gaat nu verkennen hoe omgevingsgericht denken ingepast kan worden in het bestaande curriculum (mbo en hbo). Verder wordt een ontwerp gemaakt voor een leeromgeving die het omgevingsgerichte veehouderij onderwijs optimaal ondersteunt. De Aeres zal vervolgens een onderzoeksprogramma ontwikkelen die het omgevingsgericht leren en beheren zal bevorderen. In dit proces zijn de initiatoren betrokken als adviseur.

Heeft u tips of suggesties hoe omgevingsgericht denken verder ingepast kan worden in het onderwijs? Neem dan contact op met Koos Verloop, via koos.verloop@wur.nl