SONY DSC

Aanpak nutrienten in de veenweiden

14 mei 2012 | Bericht

De westelijke veenweiden vallen wat betreft de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) onder het stroomgebied Rijn West. Binnen dit gebied werken de waterbeheerders en de landbouw samen om de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten naar beneden te brengen. Dit is nodig om ecologische doelen voor de KRW te kunnen halen. De veenweiden zijn hierbij een bijzonder aandachtsgebied. Het VIC is daarom betrokken bij de projectgroep nutriënten Veenweiden Rijn West die door de Provincie Utrecht wordt getrokken.

De projectgroep wordt gevormd door provincies, waterschappen, LTO Noord en Veelzijdig Boerenland. De projectgroep brengt in beeld welke maatregelen werken om de belasting met nutriënten terug te dringen. Dit doen we samen met melkveehouders uit het gebied. De maatregelen hebben betrekking op het erf, het perceel, de sloot en de polder. Op deze manier krijgen we ook de samenhang met andere (milieu) thema’s op het melkveebedrijf in beeld. Ook kijken we naar de verschillen in nutriëntenbronnen in de polders en het gevolg dat dit kan hebben voor de keuze van maatregelen.

De rol van het VIC is belangrijk hierbij. Zij kan de verbinding leggen met de projecten uit de Agenda Westelijke Veenweiden. Bij kennisvragen rondom nutriëntenbronnen, maatregelen en instrumenten kan het VIC een bemiddelende rol spelen.

Jos Geenen, Provincie Utrecht

Erik Jansen, VIC