koploper-dag

Eerste Koploperbijeenkomst in Zegveld

10 juni 2024 | Bericht

“Ja, ik doe mee!” Die toezegging kregen we op 28 mei van alle koplopers die we hebben benaderd om met ons mee te innoveren op veen. Een diverse groep, met eigen inzichten en ideeën. Hoe kijken zij naar de toekomst?

Leren van toekomstvisie en ondernemerschap ambitie

Eén van de sporen waarlangs we ingrediënten voor lange termijninnovaties willen ophalen, loopt langs ondernemende koplopers. We willen horen, zien, proeven en ruiken aan hun visie op ‘de toekomst op veen’, op échte innovatie. Wat hebben ze al gedaan en/of wat zijn ze van plan als het gaat om klimaatadaptatie en -mitigatie, natuurinclusief boeren, voedselvoorziening en meer.

In de KIEM-koplopergroep zitten agrariërs die eigenwijze en/of eigenzinnige wegen zochten om vooruit te komen. Sommigen misschien met concepten die voor nu al haast normaal zijn, maar die wel anders, vernieuwend waren. Zéker op het moment dat zij die stap deden. Daar is van te leren, denken wij. Andersom kunnen zij weer leren van de inzichten die we binnen KIEM ontwikkelen.

 

Keuzes voor zoekvelden

Elke (agrarisch)ondernemer maakt zijn/haar eigen keuzes. Juist die verschillen kunnen belangrijke inzichten opleveren in de onderzoeksfase van KIEM. En de zoekvelden, de mogelijke bedrijfsconcepten voor de toekomst, mee aanscherpen. Waar zien ze kansen en waar liggen de hobbels op de weg?

Commitment van allemaal

Tijdens de 1e Koploperbijeenkomst op 28 mei in Zegveld maakten de koplopers kennis met elkaar, met het KIEM-team, met de KIEM-aanpak en de KIEM Concept Room. En met het Business Model Canvas, de basis van waaruit we nieuwe businessconcepten gaan ontwikkelen in JUMP, de 2e fase van het VIC Innovatieprogramma. Een inspirerende dag, die na een volmondig ‘ja’ van alle deelnemers, een vervolg gaat krijgen.