bodemconditiescore tijdens 12e innovatiedag VIC Zegveld

Meer gras-meer melk 12e innovatiedag

19 november 2013 | Bericht

Tijdens de 12 innovatiedag stond het thema ‘Meer gras- meer melk’ centraal. Er waren ruim 100 deelnemers, een gemengd gezelschap van veehouders, bedrijfslevenpartners en studenten. Samen met ETC, Boerenverstand, Livestock Reserach en PPP-Agro Advies organiseerde het VIC deze dag, die in het teken stond van het ontwikkelen van melkveebedrijven in het quotumloze tijdperk. Tijdens het ochtendprogramma namen diverse sprekers de deelnemers mee met de thema’s kringloopwijzer, water en droogte in de veenweiden, ruwvoerbenutting en de Bodemconditiescore. Maar hoe voer je in de praktijk een bodemscore uit en hoe beoordeel je het ruwvoer? Dat stond centraal in het middagprogramma waarin de deelnemers in kleine groepen diverse verdiepende prakijksessies konden volgen waarin diepe werd ingegaan op de thema’s bodemscore, graasgraan, Weidewasser, beoordelen van ruwvoer, koemanagement met de Heli en Miscanthus.

Hieronder zijn de presentaties van de 12e innovatiedag te vinden:

De kringloopwijzer in de veenweiden door Barend Meerkerk (PPP-Agro Advies)
Water en droogte in de veenweiden door Idse Hoving (Livestock Research)
Koeien voeren: ruwvoerbenutting door Frank Verhoeven (Boerenverstand)
De bodemconditiscore door Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut)