Veenweidesloot van de toekomst

Ander beheer om sloten en slootkanten bestand te maken tegen hogere en fluctuerende peilen. Welk effect heeft dat op biodiversiteit en broeikasgasemissies?

Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Martijn Thijssen.