Dynamisch draadloos weiden

Een GPS-halsband om dieren te begrenzen of toe te laten. Met meer arbeidsplezier voor de veehouder. Is zo’n virtuele afrastering een manier om klimaatdoelen te halen?

Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Youri Egas.