Druppelinfiltratie

Een nieuw, flexibel en te ontmantelen systeem om de grondwaterstand te verhogen. Is het effectiever dan bestaande systemen en wat is het effect op de bedrijfsvoering?

Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Youri Egas.