Boeren op Hoog Water

Melkveehouderij bij een grondwaterstand van 20 cm onder maaiveld, voor minimale bodemdaling en klimaatimpact. Is dat rendabel en wat vraagt het aan managementaanpassingen?

Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Martijn Thijssen.