Maandelijks Archief: maart 2016

VIC: Terugkijken en doorkijken

De betrokken Provincies en Waterschappen hebben voor 2016 eveneens het vertrouwen in VIC uitgesproken. Bovendien gaven ze het VIC opdracht  om de iconen verder uit te bouwen. Het VIC is dankbaar voor het gestelde vertrouwen en gaat in 2016 door met Fris kijken en Dwars denken! In deze film kijken we...
Lees meer

Bestuurslid Andre van der Zande blikt vooruit

Bestuurslid André van der Zande over het programma van het VIC: “De iconen zijn goed op stoom, de komende periode gaan we deze verder uitbouwen. Van enkele iconen gaan we afscheid nemen, we merken dat andere deze onderwerpen overpakken en uit gaan voeren. Ook het komende jaar wil het Veenweiden...
Lees meer

Even voorstellen: 2 nieuwe experts

  Het VIC vormt een dynamische netwerkomgeving, waarin ons netwerk van experts invulling en inhoud geeft aan de VIC iconen. Twee experts met elk hun eigen specifieke inbreng  komen ons VIC- team versterken: Hans Slootweg en Olga Koeckhoven. Wij stellen ze graag aan u voor.   Hans Slootweg gaat een...
Lees meer

Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

Een echte verandering teweeg brengen op het vlak van nutriënten- en watermanagement in het gebied van Gouwe Wiericke. Drie groepen melkveehouders uit dit gebied zijn actief aan de slag met de vraag: ‘Hoe kunnen wij ons nutriëntenmanagement verbeteren?’. Immers, zowel de waterkwaliteit als de agrarische bedrijfsvoering is hierbij gebaat. Bewust...
Lees meer

Innovatiedag Blik op de wei

Op de Innovatiedag ‘Blik op de wei’, geeft het VIC een laatste ‘boost’ aan het icoon Veenweiden Beweiden. Ook het nieuwe icoon Veenweiden Veerkracht staat deze dag centraal, met onderwerpen als een gezond weiderantsoen, de kracht van kruiden en de waarde van wortels. Het VIC organiseert deze Innovatiedag samen met...
Lees meer

Proeftuin Veenweiden zoekt deelnemers!

Proeftuin Veenweiden zoekt toekomstgerichte melkveehouders die van een uitdaging houden. Met meer dan 100 boeren wil dit programma laten zien dat er ruimte is voor bedrijfsontwikkeling van de melkveehouderij. Door in teamverband te werken aan maatregelen die inzetten op maximale benutting van eigen eiwit en ammoniakreductie in de Veenweiden.  De...
Lees meer