Maandelijks Archief: juni 2015

Innovatiewerk van het VIC gewaardeerd!

De provincies waarderen het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum en hebben de samenwerking met het VIC dan ook benoemd in de nieuwe coalitieakkoorden. Na de provinciale staten verkiezingen in maart zijn de nieuwe colleges geformeerd. Recent zijn de nieuwe college programma’s 2015-2019 gepresenteerd. De provincies Utrecht en Zuid Holland onderstrepen...
Lees meer

Belangstelling Sturen met Water steeds breder

Steeds meer partijen tonen belangstelling voor het icoon Sturen met Water. Ook STOWA is geïnteresseerd in deze systeeminnovatie van het VIC en heeft een studie uitgevoerd naar het draagvlak voor Sturen met Water. Onlangs is het rapport hierover verschenen: “Sturen met Water: optie in veenweiden?”. STOWA (de Stichting Toegepast Onderzoek...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad VIC

Roy Kloet is strategisch (keten) adviseur bij Geofox-Lexmond, sinds kort is hij ook lid van de programmaraad van het VIC. Achtergrond “Ik heb Biomedische Wetenschappen gestudeerd aan de VU in Amsterdam, met als differentiatie Wetenschapscommunicatie. Aansluitend heb ik onderzoek gedaan naar en gedoceerd over het grensvlak van wetenschap, technologie en...
Lees meer

Veenweiden beweiden- Weideman

Wie kent hem niet: de Weideman. De Weideman profileert zich wekelijks met tips en aanbevelingen voor de melkveehouder in Nederland en in het bijzonder de veenweiden melkveehouders. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat we de fijne kneepjes van het ambacht ‘weiden’ zijn verleerd. Het VIC was betrokken bij de...
Lees meer

Eerste cranberries geplant in de veenweiden!

Vrijdag 5 juni heeft gedeputeerde Weber de eerste cranberries geplant op de locatie van het Kennis Transfercentrum (KTC) in Zegveld. Met de aanplant van de cranberries start een bijzonder experiment als onderdeel van het innovatieprogramma van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Met de cranberry (ook wel veenbes genoemd) komt er een...
Lees meer

Veenweidenvakdag Mest & Water

De Veenweidenvakdag op 28 mei stond in het teken van vakbemesten en de aanleg van onderwaterdrainage. Het VIC organiseerde deze dag in samenwerking met PPP-Agro Advies, WUR Livestock Research en Optifield. Onderwaterdrainage Onderwaterdrainage vermindert de bodemdaling op veengronden door het infiltreren van water in droge perioden. Bovendien bevordert onderwaterdrainage de...
Lees meer