De Veenweidenvakdag op 28 mei staat in het teken van vakbemesten en de aanleg van onderwaterdrainage. Het VIC organiseert deze dag samen met PPP-Agro Advies, WUR Livestock Research en Optifield.  Bemesten als vakwerk Het gebruik en de benutting van mest wordt bepalend voor de ruwvoerproductie. Elke werkzame kilo stikstof gaat echt...
Lees meer